مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق  
 

راهنمای خدمات سازمان

مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق
طرح مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق:

مداخله در خانواده: به مجموعه تدابیر، فعالیت‌ها و خدماتی اطلاق می‌گردد که به منظور رفع اختلافات زوجین متقاضی طلاق، در راستای حفظ و انسجام خانواده، با در نظر گرفتن اقدامات مناسب برای چگونگی سرپرستی و بهره‌مندی فرزندان از والدین در صورت جدایی انجام می‌پذیرد.نحوه ارائه خدمات تخصصی:

زوجین متقاضی طلاق پس از مراجعه به مرکز بصورت خود معرف، معرفی از دادگستری و یا معرفی از سایر مراکز درون سازمانی و برون سازمانی جهت دریافت خدمات پذیرش اولیه می‌شوند. پذیرش و ارجاع توسط مسئول پذیرش به یکی از متخصصین زیر بر اساس نیاز مراجع صورت می‌پذیرد.• ارجاع به روان شناس، مددکار اجتماعی، مشاور حقوقی و یا روان‌پزشک

پس از بررسی وضعیت زوجین ترخیص آنها به صورت سازش قطعی ، سازش مشروط ، عدم سازش ، عدم همکاری انجام می‌شود.در هر یک از این اشکال در صورتی که زوجین از دادگستری ارجاع شده باشند ،گزارش بررسی وضعیت خانواده به همراه اعلام نظر کارشناسی (سازش، سازش مشروط، عدم سازش و عدم همکاری) به منبع ارجاع دهنده تهیه و ارسال می‌شود.پس از ترخیص مددکار اجتماعی مرکز موظف است پیگیری لازم را انجام دهد .که به صورت مراجعه حضوری به افراد، تماس تلفنی و مکاتبه انجام می‌شود.نیروهای تخصصی مرکز:

• مسئول پذیرش

• روان‌شناس

• مددکار اجتماعی

• کارشناس حقوقی

• روانپزشکالف ) هدف کلی طرح:

1 – مداخلات روانی- اجتماعی به منظور کاهش طلاق در کشور و در صورت وقوع طلاق، کاهش آسیب‌های ناشی از آنب ) اهداف اختصاصی طرح:

1 – شناسایی و کمک به حل مسائل و مشکلات خانواده‌های آشفته و متقاضی طلاق

2 – در موارد انتخاب طلاق به ‌عنوان آخرین راه حل، بررسی صلاحیت والدین برای سرپرستی فرزندان

3 – کمک به قضات دادگاه‌های خانواده جهت اتخاذ تصمیم مناسب و صدور حکم لازم.

4 – کمک به زوجین با هدف ایجاد روابط مناسب قبل و بعد از طلاق

5 – کاهش تنش‌ها و استرس‌های ناشی از اختلافات خانواده به منظور متعادل نمودن جو عاطفی – روانی اعضای خانواده

6 – افزایش آگاهی‌های زوجین در رابطه با نحوه برخورد صحیح با فرزندان پس از طلاق.

7 – فراهم آوردن زمینه‌های مناسب تداوم ارتباط والدین با کودکان پس از طلاق.

8 – شناخت عوامل مؤثر در طلاق به منظور برنامه‌ریزی در جهت آگاه‌سازی جامعه

9- کمک به زوجین برای آگاهی از حقوق خود

10- افزایش آگاهی‌های زوجین برای حل مشکلاتی که باعث طلاق گردیده و جلوگیری از وقوع طلاق در ازدواج‌های مجدد

 
تغییر قالب صفحه