مراحل انجام کار و زمان ارائه خدمت به زنان سرپرست خانوار  
 

راهنمای خدمات سازمان

مراحل انجام کار و زمان ارائه خدمت به زنان سرپرست خانوار

مقدمه

سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق بخشی ازاهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی جهت برپایی عدالت اجتماعی، برقراری رفاه اجتماعی و پاسداری از کیان خانواده به عنوان بنیادی ترین و اصلی ترین نهاد جامعه یعنی خانواده و فراهم نمودن زمینه های استقلال و خودکفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ‌آموزشی و تربیتی و در نهایت بازتوانی و توانمند سازی خانواده های نیازمند شکل گرفته است از آنجا که داشتن تمدن و فرهنگ و جامعه پویا و سازنده در گرو ایجاد ساختار خانواده پویا و بالنده است.


زنان نقش مهم و بسزایی در خانواده و بویژه در خانواده هایی که زنان به هر علتی سرپرست خانوار هستند، را دارند به منظور به حداقل رساندن مشکلات و مسائل قشرهای محروم ضروری است خدمات خاصی به این قشر رسانده شود که در همین راستا امور زنان و خانواده اجرای طرح های زیر را به عهده دارد:


نوع فعالیت:

1- طرح بازتوانی و قادر سازی خانواده های نیازمند و بی سرپرست

2- ارائه خدمات اجتماعی به خدمت گیرندگان تحت پوشش

3- اجرای طرح گروههای همیار زنان خود سرپرست

4- آموزشهای فنی و حرفه ای مبتنی بر امکانات جامعه

5- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان عضو خانواده های تحت حمایت

6- اجرای طرح اسکان موقت و حمایت اجتماعی از زنان فاقد سرپناه

7-پرداخت وام خود اشتغالی از محل تبصره های مصوب

8- اجرای طرح بهبود تغذیه و توزیع مواد غذایی مناسب در خانواده تحت حمایت

9- ساماندهی موسسات خیریه و غیر دولتی جهت اجرای اهداف و برنامه سازمان بهزیستی

10- تامین بیمه خدمات درمانی خانواده های تحت پوشش

11- سواد آموزی اعضای خانواده خدمت گیرنده

12- توزیع شیرخشک به فرزندان خانواده های نیازمند

13- ارائه خدمات اجتماعی به چند قلوها

14- پرداخت شهریه دانشجویان خانواده های تحت پوشش

15- صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت کلینیک مددکاری اجتماعی

16- توزیع آرد یارانه ای

17- پرداخت ودیعه مسکن

18- پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایر

19- طرح کمک به ازدواج زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست

20- توانمند سازی مددجویان قابل بازتوان از طریق کلینیک های مددکاری

21- توانمند سازی مددجویان از طریق مددکار روستا

22- گسترش خدمات اجتماعی توسط کلینیک های مددکاری با اولویت مناطق محروم


شرایط عمومی خدمت گیرندگان (خانواده های نیازمند و زنان سرپرست خانوار ):

1- درآمد ماهیانه خانواده ها از 40% حداقل دستمزد قانون استخدام کشوری کمتر یاشد.

2- ایرانی بوده یا تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند

اتباع خارجی دارای مجوز رسمی اقامت یا گواهینامه معتبر از مراجع ذیصلاح می توانند از مزایای مندرج در آن برخوردار گردند.

3- از مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان سایر موسسات یا قوانین حمایتی دیگر برخوردار نباشند

4- اشتغال پایدار آنها در زمان مراجعه و بررسی مقدور نباشد.

5- فرزندان پسر تا رسیدن به 18 سال و فرزندان دختر تا زمان ازدواج تحت پوشش قرار می گیرند.

6- در شهر تهران 2 سال سابقه سکونت متوالی داشته باشند.

7- نظر مددکار اجتماعی مبنی بر احراز شرایط عمومی


مراحل انجام کار:

1- ارائه درخواست اولیه توسط متقاضی به بهزیستی استان تهران، بهزیستی شهرستان و یا یکی از واحدهای تحت پوشش

2- معرفی متقاضی به یکی از مجتمع های بهزیستی شهرستانهای استان

3- بازدید منزل و ارائه گزارش مددکاری توسط مددکار اجتماعی

4- در صورت تایید مددکار اجتماعی و دارا بودن شرایط ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده


مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

1- درخواست متقاضی

2- گزارشات مربوط به مصاحبه و استعلام از موسسات و انجمن ها و سایر منابع

3- تصویر شناسنامه متقاضی و اعضای خانواده وی

4- گواهی تحصیلی فرزندان

5- اخذ مدارک معتبر از قبیل اجاره نامه و ... دال بر سکونت متقاضی

6- اخذ مدارک مستند دال بر فوت سرپرست (در صورت فوت سرپرست)

7- مدارک قانونی دال بر مفقود الاثر بودن یا متواری شدن سرپرست خانواده

8- اخذ گواهی از کار افتادگی (به میزان حداقل 50%) با ذکر مدت آن

9- ارائه گواهی مبنی بر زندان بودن سرپرست

10- ارائه گواهی از مرکز بازپروری مراکز درمان سرپایی معتادین مبنی بر گذراندن دوران بازپروری

11- ارائه گواهی معتبر مبنی بر انجام خدمت سربازی سرپرست

12- ارائه تصویر حکم دادگاه یا ارائه مدرکی دال بر جاری شدن صیغه طلاق و حضانت کودکان توسط مادر و عدم توانایی پدر در پرداخت نفقه

13- اخذ مدرک کتبی دال بر عدم دریافت مستمری از کمیته امداد و سایر موسسات حمایتی


زمان ارائه خدمت:

در مدت 1 ماه پرونده تشکیل و در کمیته بهزیستی شهرستان مطرح میگردد.

 
تغییر قالب صفحه