برنامه حمایت و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و خانواده های نیازمند  
 

راهنمای خدمات سازمان

برنامه حمایت و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و خانواده های نیازمند


مقدمه

به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، خانواده های نیازمند، زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برنامه حمایت و توانمند سازی در بهزیستی در حال اجراء میباشد.


اهداف:

1- تقویت کار کردهای خانواده

2- رسیدن به خانوده ای سالم

3- تقویت و تحکیم بنیان خانواده

4- دستیابی به تعادل ا جتماعی

5- افزایش کیفیت زندگی

6- ایجاد امنیت و آرامش


چشم انداز دفتر امور زنان و خانواده:

ما در افق توسعه خود دارای جامعه ای هستیم امن، آرام و متعادل که در آن خانواده در جایگاه هسته اجتماعی واقعی خود قرار گرفته و کیفیت زندگی در سطح مطلوب و آسیب های آن به حداقل مورد قبول رسیده است. ماموریت اصلی دفتر امور زنان و خانواده.


حمایت و ارائه خدمات قادر سازانه به افراد و گروههایی که بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی از روال عادی زندگی بازمانده و در وضعیت اضطراری قرار دارند.


مشخصات عمومی خدمت گیرندگان:

1- افراد و خانواده های نیازمندی که در آمد ماهیانه آنها از 40% حداقل دستمزد قانون استخدام کشوری کمتر باشد.

2- زنان ودخترانی که بنا به دلایلی از قبیل فوت، طلاق، مفقودالاثر شدن، ‌اعتیاد، ‌محکومیت به زندان، ‌از کار افتادگی، اعزام به سربازی سرپرست، سرپرستی خود یا خانواده را به عهده دارند.

3- ایرانی بوده یا تابعیت جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.

4- از مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی سایر موسسات یا قوانین حمایتی دیگر برخوردار نباشند.

5- اشتغال پایدار آنان در زمان مراجعه مقدور نباشد.


معرفی خدمت:

- افراد واجد شرایط پس از مراجعه به موسسات بهزیستی (دولتی، ‌غیر دولتی، محل سکونت) و تشکیل پرونده نسبت به شناسایی توانایی ها، امکانات، مسائل و مشکلات آنان توسط واحد مددکاری موسسه اقدام می گردد. سپس با توجه به مسائل و مشکلات خانواده و با استفاده از امکانات موجود در خانواده، جامعه، بهزیستی و با همکاری تنکاتنگ خدمت گیرنده اقدامات ذیل صورت میگیرد:


1- پرداخت کمک هزینه آموزشی از قبیل فنی و حرفه ای، ‌تحصیلی (محصلین، ‌دانشجویان، سواد آموزی و ... )

2- ایجاد اشتغال و کار یابی و پرداخت سرمایه کار

3- کمک به ساخت، ‌خرید مسکن و تعمیرات مسکن و...

4- پرداخت مستمری ماهانه (بر اساس جدول پیوست )

5- پرداخت کمک هزینه بهداشتی، ‌درمانی، پوشاک، تغذیه و ...

6- تهیه لوازم ضروری زندگی

7- انجام خدمات مشاوره ای و مددکاری


تعداد افراد تحت پوشش:

در حال حاضر در حدود 14000خانوار تحت پوشش این دفتر میباشند و ماهیانه براساس جدول پیوست کمک هزینه زندگی (مستمری) دریافت می دارند.


جدول میزان کمک هزینه زندگی (مستمری) به خانواده ها در سال 88

بعد خانوار میزان کمک هزینه ماهیانه

یک نفره 320000 ریال

دو نفره 370000 ریال

سه نفره 440000 ریال

چهار نفره500000 ریال

پنج نفره 600000ریال


نتایج حاصله از اجراء برنامه:

حفظ ارزش و احترام خدمت گیرندگان و برخورداری از زندگی مناسب

ایجاد زمینه های لازم جهت بازتوانی و استقلال خدمت گیرندگان

اشتغال پایدار خدمت گیرندگان

 
تغییر قالب صفحه