طرح سرپرست داوطلب  
 

راهنمای خدمات سازمان

طرح سرپرست داوطلب


مقدمه:


افراد متقاضی سرپرستی، که در نظر دارند فرزندان شبه خانواده را در خانه های کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی تحت حمایت های مالی، عاطفی، تحصیلی و. ... قراردهند، می توانند با مراجعه به مراکز نگهداری وتشکیل پرونده، فرزندان تحت سرپرستی را حمایت نمایند.


تعریف سرپرست داوطلب:

به شخص حقوقی یا حقیقی اطلاق می شود که به صورت داوطلبانه و با انگیزه های خیر و معنوی به شیوه های گوناگون از کودکان بی سرپرست غیرمعلول و معلول مطابق آیین نامه حمایت می نمایند.


هدف: هدف از طرح سرپرست داوطلب جلب حمایت های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی خیر از کودکان بی سرپرست است.نحوه اجرای طرح:

الف: آگاه سازی افشار مختلف جامعه در ارتباط با طرح از طریق رسانه های گروهی

ب: معرفی داوطلبان و علاقه مندان به مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان

ج: معرفی کودکان و نوجوانان از طریق آلبوم های مخصوص حامی و ارایه اطلاعات و مشخصات مختصر کودک

د: در اختیار قراردادن شماره حساب بانکی کودک به حامی و سرپرست داوطلب


مجری طرح:

مجری طرح، دفتر امورشبه خانواده سازمان بهزستی می باشد که تعامل نزدیکی با دفاتر مشارکت های مردمی و مراکز شبه خانواده شهرستان ها دارد و با متقاضیان همکاری لازم را انجام می دهد.


جامعه هدف و مشمولین طرح:

- کودکان مقیم در مراکز شبانه روزی دولتی بهزیستی

- کودکان مقیم در مراکز هیات امنایی (غیردولتی)

- کودکان واگذار شده به بستگان سببی، نسبی و خانواده های دواطلب

- کودکان ترخیص شده از مراکز شبانه روزی که زندگی مستقلی دارند.


انواع حمایت های مورد نظر در اجرای طرح:

- ارایه کمک های اقتصادی و مالی به فرزندان

- ارایه کمک های جانبی به فرزندان شامل: آموزشی، اشتغال و کاریابی، کمک به تامین هزینه مسکن،‌ جهیزیه،‌ازدواج، تهیه اسباب بازی و تجهیز محیط مناسب بازی با توجه به نیازهای سنین مختلف کودکان

- ارایه خدمات مددکاری،‌ روان شناسی،‌ مشاوره ای و حقوقی به فرزندان

- همراهی و حمایت از کودکان در برگزاری مناسب اوقات فراغت


برنامه ریزی و نحوه ارتباط میان افراد خیر و کودکان:

هدف از اجرای طرح سرپرست داوطلب جلب مشارکت افراد خیر به نوعی است که خواست آن ها در زمینه آشنایی با نیازهای یک کودک (تعدادی از کودکان) و نحوه هزینه کمک ها در رابطه با کودک مورد نظر به صورت شفاف برآورده شود.


در این خصوص با توجه به حساسیت کارشناسی ارتباط فرزندان با افراد خیر رعایت موارد ذیل ضروری است:


- نام، نام خانوادگی و هرگونه اطلاعت و مشخصات در خصوص کودکان تنها در صورت تقاضای فرد خیر، با بررسی و صلاحدید دقیق کارشناسی و صرفا تا حد مورد نیاز صورت پذیرد تا عزت نفس و شخصیت کودکان مورد مخاطره قرار نگیرد.


- نحوه انتخاب کودکان، آموزش و هدایت افراد خیر در خصوص حفظ اصول یاد شده از وظایف کمیته شبه خانواده است.


- چنانچه افراد خیر علاوه بر کمک های مادی، مایل به آشنایی حضوری با کودکان باشند، با تهیه گزارش کارشناسی مکتوب، برنامه ریزی مدون و دقیق و توافق کودک و خانواده می توان چنین ارتباطی را برنامه ریزی نمود.


- هرگونه ارتباط مستقیم میان کودک یا خانواه وی با افراد خیر می بایست مبتنی بر رعایت حقوق کودک، رعایت احترام به شخصیت کودک و خانواده و رعایت موازین کارشناسی و مددکاری باشد.

 
تغییر قالب صفحه