مسکن مددجویان  
 

راهنمای خدمات سازمان

مسکن مددجویانبراساس اصل 21 و 29 قانون اساسی سازمان بهزیستی متولی امور محرومین و معلولین کشور می باشد و از مهم‌ترین اهداف سازمان بهزیستی کشور که متولی اقشار کم درآمد جامعه به شمار می رود تأمین مسکن برای این عزیزان است.


از آنجا که درحال حاضر مسکن یکی از دغدغه‌های اکثر مردم جامعه به ویژه خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی است، لذا این سازمان بر اساس رسالت مهم خود، ضمن بکارگیری امکانات بالقوه خود و بهره‌گیری از همکاری سایر نهادهای متولی امر مسکن از جمله وزارت مسکن و شهرسازی، با نیت گام نهادن در مسیر تأمین مسکن این اقشار، برنامه‌ای فراسوی خود قرار داده تا در مدت زمان معین بتواند جامعه هدف خود را با استفاده از کلیه روش‌های ممکن صاحب مسکن نماید در این راستا سازمان بهزیستی با همکاری و تعامل با استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، موسسات خیریه مسکن‌ساز و مشارکت مددجویان در خصوص ساخت مسکن اقدامات مؤثری را شروع کرده است.


فرایند انجام کار جهت تسهیلات خرید، ساخت مسکن

- استفاده از تسهیلات مسکن سازمان بهزیستی مختص فرد مددجوی دارای پرونده و کد مددجویی است که تحت پوششش حمایت‌های مستمر و غیر مستمر سازمان باشد.

1- واحدهای مسکونی که از طریق این تسهیلات خریداری یا احداث می شوند بر اساس مقررات و ضوابط فنی باید از استحکام لازم برخوردار باشند. دفتر فنی سازمان بهزیستی استان مرجع نظارت و تشخیص این امر می باشد.

2- حداکثر و حداقل زیر بنای هر واحد مسکونی احداث و یا خریدار شده 75-35 متر مربع می باشد.

3- قدمت واحدهای مسکونی خریداری شده حداکثر12 سال می باشد.


موارد هزینه تسهیلات فوق به شرح ذیل می باشد:

1- مشارکت با موسسات خیریه جهت احداث واحدهای مسکونی مورد نیاز معلولان و مددجویان در صورت ارائه تضمین مناسب (چک، سفته یا ضمانت بانکی) از سوی موسسه خیریه

2- مشارکت با فرد مددجو جهت احداث یا خرید واحد مسکونی در مرحله ساخت مبلغ تعیین شده سهم سازمان می بایست در چهار قسط و پس از مراحل پیشرفت فیزیکی تعیین شده بر اساس قرار دادهای تیپ ابلاغ شده از طرف معاونت امور مشارکتهای مردمی، اشتغال و موسسات خیریه پرداخت می گردد.


در مرحله خرید ارائه سند ثبتی رسمی در مناطق شهری و قولنامه تائید شده توسط مراجع ذیصلاح در مناطق فاقد سند ثبتی رسمی و تهیه گزارش مدد کار دال بر تائید خرید واحد مسکونی مبلغ سهم سازمان پرداخت می گردد در مورد واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک وزارت مسکن شهر سازی در صورت تامین ما بقی هزینه پیش پرداخت به منظور خرید واحد مسکونی توسط مددجو پرداخت سهم سازمان به حساب معرفی شده از طرف سازمان مسکن و شهر سازی واریز می‌شود.


مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات

1- درخواست مددجو برای خرید، ساخت و ودیعه مسکن در مجتمع

2- ارائه گزارش مددکاری توسط مددکار اجتماعی به رئیس مجتمع درخصوص کمک به مددجو

3- بررسی تقاضای مددجو توسط رئیس مجتمع خدمات بهزیستی محل سکونت مددجو

4-تکمیل فرم امتیازبندی از نظر معلولیت برای معلولین و همینطور زنان سرپرست خانوار

5- در صورت احراز شرایط فرمهای مربوطه به همراه گزارش مددکاری و مدارک مربوطه میگردد.

6- تأییدیه توسط معاونتهای تخصصی ورئیس شهرستان

7- تنظیم و انعقاد قرارداد خرید یا ساخت مسکن که به امضاء مددجو و رئیس شهرستان برسد.

8- ارسال مدارک به معاونت مشارکت‌های مردمی استان تهران

9- در صورت تکمیل پرونده و استحقاق مددجو از نامبرده تعهد محضری مبنی بر عدم فروش و واگذاری اخذ می‌شود.


فرایند انجام کار چگونگی پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران کم درآمد

1- درخواست کننده تحت پوشش سازمان بهزیستی باشد.

2- فاقد مسکن ملکی باشد.

3- در شهرهای بزرگ حداقل 10 سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا را داشته باشد.

4- میزان تسهیلات پرداختی به هر یک از متقاضیان معادل 20 برابر درآمد یا مستمری بین 10 تا 30 میلیون ریال می باشد.

5- تعهد متقاضی مبنی بر دریافت چک از بانک در حضور نماینده بانک به نام موجر پشت نویسی و به وی تحویل نماید.

6- تسهیلات موضوع این دستورالعمل 4 درصد و مدت بازپرداخت 5 سال است.

7- متقاضی جهت استفاده از تسهیلات مکلف است اجاره نامه رسمی که حداقل مدت اجاره آن یکسال شمسی بوده و حداقل مدت باقیمانده آن در زمان ثبت درخواست وی به سازمان 11ماه شمسی باشد.

8- تکمیل فرم معرفینامه برای بانک توسط مددکار اجتماعی بهزیستی در محل درخواست تقاضاتبصره: سازمان بهزیستی مددجویانی که واجد شرایط بوده و ماهیانه مستمری دریافت می کنند ضمانت بازپرداخت اقساط آنان در صورت عدم پرداخت به موقع را می نماید.

 
تغییر قالب صفحه