طرح توسعه برنامه مراقبت از فرزندان در خانواده از طریق مراکز غیر دولتی  
 

طرح توسعه برنامه مراقبت از فرزندان در خانواده از طریق مراکز غیر دولتی

تعریف:
براساس طرح توسعه برنامه مراقبت از فرزندان در خانواده، بخشی از خدمات مددکاری که در برنامه مراقبت در خانه به فرزندان تحت سرپرستی سازمان ارائه می گردد، به کلینیک های مددکاری اجتماعی و خانه های کودکان و نوجوانان غیر دولتی که دارای نیروی متخصص لازم (روانشناس و مددکار) جهت انجام این خدمات می باشند، واگذار می گردد.

هدف:
ارتقاء سطح کیفیت خدمات مددکاری در برنامه مراقبت در خانواده و مداخله موثر در کاهش چالش ها جهت ایجاد زمینه زندگی سالم و موفق فرزندان در خانواده و جامعه

جامعه هدف:
فرزندان تحت سرپرستی سازمان (تحت مراقبت در خانواده خودی، بستگان و زندگی مستقل )

روش اجرای طرح:
1- شناسایی کلینیک های مددکاری فعال و موفق و موسسات خدمات اجتماعی خیریه ای و غیردولتی موفق
2- انعقاد قرارداد همکاری سالیانه با موسسات واجد شرایط
3- معرفی فعالیت هایی که می بایست توسط کلینیک ها یا موسسه مجری طرح انجام شود.
4- برنامه ریزی و آموزش پرسنل موسسات طرف قرارداد در ارتباط با دستور العمل ها،‌ بخشنامه ها و روش کار
5- شناسایی و انتخاب پرونده های قابل انتقال به موسسه
- حداقل یک سال می بایست از تاریخ ترخیص فرزند گذشته باشد
- پرونده هایی که به دلیل مشکلات، به بررسی بیشتر و رسیدگی سریعتر نیاز دارند در اولویت واگذاری قرار گیرند.
6- آماده سازی خانواده ها و توجیه آنها از طریق معرفی موسسه به خانواده و انجام هماهنگی های لازم توسط معاونت امور اجتماعی
7- انتقال خلاصه پرونده فرزندان تحت مراقبت در خانواده، به موسسه
8- معرفی کارشناس ناظر (بهزیستی شهرستان) بر نحوه عملکرد موسسه
9- ارائه خدمات مورد نیاز به فرزندان توسط موسسه مطابق با ضوابط و مقررات ودستور العمل اجرایی که کلیه این خدمات می بایست در پرونده فرزندان ثبت گردد.
10- ارائه گزارش عملکرد در رابطه با خدمات ارائه شده به فرزندان بصورت ماهیانه توسط موسسه به بهزیستی شهرستان مربوطه
11- پرداخت هزینه های پیش بینی شده بر اساس ضوابط تعیین شده در قرارداد

شرایط کلینیک مددکاری و یا خانه های مراقبت شبانه روزی غیر دولتی
1- موسسات مورد نظر باید دارای پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی باشند.
2- موسسات می بایست فعال و از حسن شهرت برخوردار باشند، ‌لذا موسساتی که دارای سوابق تجربی و اجرایی بیشتری هستند در اولویت قرار می گیرند.
- موسسات موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان بهزیستی می باشند.
4- موسسات باید دارای کادر تخصصی مجرب و ماهر(کارشناس مددکاری اجتماعی و روانشناسی) باشند. لذا موسساتی که مدیر و یا کادر تخصصی آنها سابقه کار در سازمان بهزیستی را داشته به ویژه نسبت به فعالیتهای بخش امور شبه خانواده آشنایی دارند جهت انجام طرح از اولویت برخوردار هستند.
5- هر موسسه به ازاء ارائه صحیح خدمات تعریف شده به جامعه هدف، هزینه آن را دریافت خواهد نمود.
6- تایید عملکرد کلینیک توسط بهزیستی استان ضروری می باشد.
7- پرسنل ذیربط موسسه طرف قرارداد موظف به شرکت در دوره های آموزشی برگزار شده توسط بهزیستی می باشند.
فعالیتهای قابل واگذاری به موسسه:
الف: مراقبت و پیگیری امور مددکاری (بررسی شرایط بهداشتی، روانی، تحصیلی، تغذیه، اوقات فراغت، روابط عاطفی فرزندان و اعضای خانواده و توجه دقیق به مواردی چون (کودک آزاری‌) مد نظر است.
ب: ایجاد زمینه ازدواج و پیگیری های مربوط به آن
ج: کاریابی و ایجاد زمینه اشتغال و پی گیری های مربوط به آن
د: موارد پیش بینی نشده
د-1: در صورت وجود مشکل؛ مطالعه، شناسایی، تدوین برنامه کلی، اجرای آن و پیگیری های مربوطه تا زمان رفع کامل مشکل
د-2: در صورت مراجعه فرزندان تحت مراقبت در خانواده به هریک از موسسات طرف قرارداد، مشاوره
مددکاری شامل راهنمایی، ارجاع و هماهنگی لازم با سازمان بهزیستی و سایر ارگان ها و مراکز ذیربط

 
تغییر قالب صفحه