فرم ملاقات با مدیرکل
 
درخواست ملاقات با مدیر کل


در صورت تمایل به ملاقات مدیر کل بهزیستی استان فارس فرم زیر را تکمیل نمایید.

نام و نام خانوادگی :
وضعیت شخص :
کارمند ارباب رجوع
در صورت کارمند بودن شهرستان محل خدمت :
موضوع ملاقات :
تلفن همراه :
تلفن ثابت :
تغییر قالب صفحه