س

سازمان مردم نهاد (سمن):

نهادي است كه به منظور پيگيري و تلاش در جهت شناساندن توانايي ها و حل مشكلات و مسايل و همچنين ارتقا بيش از پيش نيروهاي مادي و معنوي افراد داراي معلوليت از طريق به كارگيري كليه امكانات موثر در چهارچوب ضوابط اسلامي و قوانين جاري كشور تشكيل مي گردد. سازمان هاي مذكور بايد غير سياسي، غير انتفاعي، و بر اساس اعتقاد كامل به مباني جمهوري اسلامي ايران ، مستقل از هر گونه وابستگي به احزاب و گروه ها و سازمانهاي سياسي اعم از رسمي و غير رسمي باشد.(ت)

سالمند (older person):

به فردي اطلاق مي‌گردد كه بيش از 60 سال سن داشته و به علت پيامدها و عوارض ناشي از كهولت سن و تغييرات فيزيولوژيكي كه در بدن وي در اثر افزايش سن بوجود مي‌آيد نياز به مراقبــت و توانبخشي دارد و از نظر سني به سه گروه سالمند جوان (60 تا 70 سال) سالمند ميانســـال (71 تا 80 سال) و سالمند پير (81 سال به بالا) تقسيم مي‌گردند و از نظر ميزان وابستگي به سه گروه سالمند مستقل، سالمند نيمه مستقل و سالمند وابسته تقسيم‌ مي‌شوند.(ت)

سالمند مستقل(independent older person):

سالمندي كه از حافظه خوبي برخوردار مي‌باشد و توان انجام كارهاي روزمره (ADL) زندگي خود را در مراكز نگهداري دارا مي‌باشد و فقط در انجام كارها نياز به نظارت دارد.(ت)

سالمند نيمه مستقلsemi dependent older person)):

سالمندي كه در انجام بعضي و يا بخشي از كارهاي روزمره زندگي خود در مركز نگهداري يا منزل نياز به كمك دارد.(ت)

سالمند وابسته(totally dependent older person) :

سالمندي است كه وابسته به تخت مي‌باشد و يا اينكه مبتلا به بيماري آلزايمر شديد بوده و توان انجام كارهاي روزمره خود را ندارد.(ت)

سالن ورزشي:

به فضاي سرپوشيده اي اطلاق مي شود كه نسبت به فعاليتهاي ورزشي كه در آن انجام مي گردد داراي طول و عرض و ارتفاع خاص مي باشد، و در آن فضاهاي جانبي از قبيل اتاق مديريت، رختكن،سرويسهاي بهداشتي، تأسيسات، محل استقرار تماشاگران، انبار و ... بسته به نوع استفاده از سالن تعبيه مي گردد. (ب)

ساماندهي:

مجموعه فعاليت هائي كه توسط نهادها، سازمانها و دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي در جهت حمايت از مددجويان صورت مي گيرد.(ع)

سرپرست خانوار:

عضوي از خانوار است كه اعضاي خانوار وي را به اين عنوان معرفي مي كنند و مسئوليت تأمين كل يا قسمت اعظم هزينه هاي خانوار را به عهده داشته باشد. در مواردي كه اعضاي خانوار كسي را به عنوان سرپرست معرفي نكنند، مسن ترين فرد به عنوان سرپرست خانوار شناخته مي شود. در خانوارهاي يكنفره، همان فرد سرپرست خانوار به شمار مي آيد.(ع)

سرمايه كار:

مجموعه امكانات مادي (اعم از نقدي،وسايل وابزار و ادوات كار و وديعه اشتغال) كه به ايجاد،تقويت و پايداري شغل مي انجامد.(ش)

سرويس گيرنده:

به فردي اطلاق مي گردد كه يكي از خدمات توانبخشي، توانپزشكي، يا حمايتي را به صورت موردي يا مستمر دريافت مي نمايد.(ع)

سوختگي:

هرگونه آسيب حرارتي به بافت پوششي – حفاظتي بدن اعم از سطوح پوششي و مخاطي را سوختگي گويند.(پ)

سوختگي خفيف (درجه 1):

نوعي سوختگي كه لايه خارجي يا سطح پوست آسيب مي بيند و نشانه هاي آن قرمزي مخاط ، تورم مختصر ، حساسيت و درد موضعي مي باشد، و با اقدامات سرپايي در منزل بهبود مي‌يابد.(پ)

سوختگي شديد(درجه 3):

نوعي از سوختگي كه صدمه و آسيب به حدي است كه علاوه بر پوست، چربي، عضله و استخوان و عصب هم آسيب مي‌بيند پوست سوخته ، سياه ، سفيد، ويا آلبالويي رنگ مي شود و ظاهري چرمي و خشك پيدا مي كند و در امثر موارد به علت از بين رفتن اعصاب درد وجود ندارد.(پ)

سوختگي متوسط(درجه 2):

در اين نوع علاوه بر لايه خارجي و سطحي پوست ، لايه داخلي پوست هم صدمه مي بيند ازعلائم آن تاول، تورم نشت مايع از محل سوختگي و درد شديد مي باشد و به تشخيص درمانگر در مراكز درمانگاهي نياز به بستري شدن و تحت نظر قرار گرفتن در بيمارستان ندارد.(پ)

سيگار كشيدن غيرمستقيم:

وقتي كسي سيگار مي‌كشد 15% از دود سيگار وارد ريه‌هاي فرد سيگاري مي‌شود و 85%‌ باقيمانده در محيط پراكنده مي‌گردد كه به آن دود جانبي مي‌گويند. به استنشاق دود جانبي كه در محيط پراكنده شده است بعلت وجود موارد سمي و مضر آن، سيگار كشيدن غيرمستقيم گفته مي‌شود.(پ)

تغییر قالب صفحه