ک

كارآفرين:

به كسي اطلاق مي گردد كه از طريق سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني،اشتغالزايي و....و تعهدات بكارگيري جامعه هدف سازمان از تسهيلات اشتغال سازمان بهرهمند شود.(ش)

كارآموزي:

دوره اي است كه يك فرد جهت آموزش در يك حرفه مشخص براي رسيدن به مهارت طي مي كند.(ش)

كارفرما (employer):

شخص حقيقي يا حقوقي است كه كارگر به درخواست اووطي قراردادي به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند.(ش)

كارورزي:

ارتقاء حرف وفنوني كه فرد پس از آموزش فني حرفه اي در كارگاه به صورت عملي انجام مي دهد.(ش)

كانون توسعه و همياري مهدهاي كودك:

تشكلي علمي ، تربيتي و تحقيقاتي و غير انتفاعي است كه با هدف اصلي رسيدگي و پي گيري جوانب مختلف حقوقي ، اجرايي و اجتماعي به منظور نيل به ارتقاء كيفي و كمي و آموزش و رشد و تكامل كودك در حرفه مقدس تربيت و پرورش پيش از دبستان فعاليت مي كند.(ج)

كتابخانه ويژه نابينايان و كم بينايان (بريل و گويا):

كتب و متون بصورت گويا (صوتي) و بريل (خط برجسته) و از طريق سخت افزارهاي ويژه دسترسي رابه منابع ماطلعاتي تأمين مي نمايد.(ت)

كلينيك:

كلينيك توانبخشي:

مكاني است كه در آن خدمات توانبخشي پزشكي از قبيل فيزيوتراپي،كاردرماني،گفتاردرماني،شنوايي شناسي ، بينايي سنجي و ارتوپدي فني ارايه مي گردد.(ت)

كلينيك مددكاري اجتماعي:

واحد يا مؤسسه اي كه برابر ضوابط و مقررات ايين‌نامه تأسيس، انحلال و ادارة مراكز كلينيك‌هاي مددكاري اجتماعي از سازمان بهزيستي پروانه فعاليت اخذ نموده و توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تأسيس و تحت نظارت سازمان ارايه خدمات اجتماعي را به مراجعان تقبل مي‌نمايد.(ج)

كمك جهيزيه:

به كمك هايي گفته مي شود كه طبق شرابط خاص براي تهيه جهيزيه دختران و تأمين وسايل منزل پسران عضو خانواده هاي تحت پوشش و نيازمندان غيرتحت پوشش به صورت لوازم خانگي يا نقدي پرداخت مي شود.(ع)

كمك غير نقدي:

به كمك هايي گفته مي شود كه به صورت كالا يا خدمات طبق شرابط خاص به منظور رفع نيازهاي ضروري افراد نيازمند و معلولين پرداخت مي شود.(ع)

كمك مالي غيرمستمر:

به وجوهي گفته مي شود كه به منظور رفع نيازهاي ضروري و تحقق برنامه هاي بازتواني افراد و خانوارهاي تحت پوشش، بر اساس آيين نامه اجرايي مصوب سازمان هاي مددكاري قابل پرداخت باشد.(ع)

كمك مستمر:

كمكي است كه به صورت نقدي، كالا يا خدمات با نظر مددكار اجتماعي يا كارشناسان مربوطه طبق ضوابطي به افراد خانوارهاي نيازمند و معلولين نيازمند تا رسيدن به مرحله بازتواني و رفع مشكل به طور ماهانه پرداخت مي شود.(ع)

كمك موردي:

كمكي است كه به صورت نقدي، كالا يا خدمات با نظر مددكار اجتماعي يا كارشناسان مربوطه طبق ضوابط و دستورالعملهاي موجود به افراد خانوارهاي نيازمند و معلولين نيازمند در صورت وجود اعتبار در طول سال براي رفع مشكل هاي خاص پرداخت مي شود.(ع)

كمك هزينه درمان و توانبخشي بيمار رواني مزمن جهت نگهداري در منزل:

كمك هزينه مصوب كه در صورت درمان و توانبخشي بيمار رواني مزمن در منزل ، به خانواده ارايه مي شود.(ت)

كميته:

كميته اجرايي اشتغال:

كميته امور آسيب ديدگان اجتماعي:

كميته اي است مركب از معاون امور اجتماعي، كارشناس مسئول امو آسيب ديدگان اجتماعي، مددكار اجتماعي، روانشناس و مسئول مركز كه در ستاد بهزيستي هر استان تشكيل مي گردد.(ج)

كميته نظارت تخصصي:

اين كميته در سطح استان و ستاد جهت بررسي و نظارت بر صدور پروانه فعاليت و رسيدگي به شكايات و تخلفات تشكيل مي شود.(ج)

كودك:

بر اساس ماده يك پيمان نامه حقوق كودك و سازمان يونيسف به هر فرد زير سن 18 سال گفته مي شود.(ج)

كودك آزاري:

به بدرفتاري با كودكان شامل سوء استفاده و آزار كودك (جسمي، جنسي، رواني و غفلت) و كليه اعماليكه براي رشد و سلامت كودك مضر است، كودك آزاري گفته مي شود.(ج)

كودك بي‌سرپرست:

كودكي است كه بنا به دلايلي به طور دايم يا موقت از سرپرستي مؤثر و با صلاحيت محروم شده است (قانون تأمين زنان و كودكان).(ج)

كودك پذيرفته شده در مهد كودك:‌

كودك سالم كودكي است كه مبتلا به عقب‌ماندگي ذهني نباشد. كودكان مبتلا به معلولين جسمي در صورتي مي‌توانند از مهد كودك استفاده كنند كه توان تطبيق و همراهي با برنامه هاي مهدكودك را داشته باشد و داراي سن 3 ماهگي تا پايان 6 سالگي باشد.(ج)

كودك خياباني:

به كودكاني اطلاق مي شود كه در شهرهاي بزرگ براي ادامه بقاء خود مجبور به كار يا زندگي در خيابان هستند.(ج)

تغییر قالب صفحه