و

وابستگي به مواد(اعتياد):

نشانه گاني است كه با الگوي رفتاري مشخص مي شود و در اين الگو مصرف يك ماده روان گردان يا گروهي از مواد ، از ساير رفتارهايي كه قبلاً براي فرد ارزشمند بوده به مراتب اولويت بيشتري پيدا مي كنند و شخص عليرغم بروز مشكلات مرتبط با مصرف مواد به مصرف ادامه مي دهد.(پ)

واحد:

محلي است كه تنها يك فعاليت بخصوص از فعاليتهاي سازمان را انجام مي دهد. (ع)

واحد ارتوپدي فني:

مكاني است كه در آن پس از ارزيابي فرد داراي كم‌تواني، وسايل كمكي (ارتز) و اعضا مصنوعي (پروتز) مناسب براي او ساخته مي‌شود.(ت)

واحد آموزش كودك با اختلال شنوايي و خانواده:

مكاني است كه در آن خدمات آموزشي و توانبخشي به كودكان با اختلالات شنوايي و خانواده آنان (به خصوص مادران) ارايه مي‌شود(ت)

واحد آموزش كودك با اختلالات بينايي و خانواده:

مكاني است كه در آن خدمات آموزشي و توانبخشي به كودكان با اختلالات بينايي و خانواده آنان (به خصوص مادران) ارايه مي‌شود.(ت)

واحد بينايي سنجي:

مكاني است كه در آن خدمات بينايي ‌سنجي مانند اصلاح ديد، تشخيص زودرس تنبلي چشم، تعيين ميزان بينايي و درمان انحراف چشمي به منظور درمان و توانبخشي به افراد با اختلالات بينايي ارايه مي‌شود.(ت)

واحد توانبخشي حرفه‌اي:

مكاني است كه در آن پس از ارزيابي، خدمات حرفه‌آموزي مناسب با هدف كسب مهارت‌هاي شغلي ودستيابي به استقلال اجتماعي واقتصادي به افراد داراي كم تواني ارايه مي‌شود.(ت)

واحد شنوايي شناسي:

مكاني است كه در آن خدمات ارزيابي و تشخيص كم‌شنوايي، تجويز و تنظيم وسايل كمك شنوايي مانند سمعك و آموزش ويژه كم شنوايان به منظور درمان و توانبخشي ارايه مي‌شود.(ت)

واحد فيزيوتراپي:

به محلي اطلاق مي‌شود كه در آن خدمات فيزيوتراپي شامل ارزيابي، تشخيص، درمان‌هاي دستي، تمرين درماني، الكتروتراپي و مكانوتراپي به منظور توانبخشي افراد دچار اختلالات جسمي حركتي ارائه مي‌گردد.(ت)

واحد كاردرماني:

مكاني است كه در آن فعاليت‌هاي درماني و مهارت‌هاي ضروري زندگي در دو گرايش جسمي و رواني جهت توانبخشي و انطباق فرد داراي كم‌تواني با محيط، آموزش و تمرين داده مي‌شود.(ت)

واحد گفتار درماني:

مكاني است كه در آن كليه خدمات گفتار درماني به منظور ارزيابي، درمان و توانبخشي به افراد داراي اختلالات گفتار و زبان ارايه مي‌شود.(ت)

واحد هنر درماني:

مكاني كه در آن با استفاده از گرايشهاي مختلف هنري (نمايش، موسيقي، نقاشي و ...) با تأكيد بر جنبه درماني آن به توانبخشي افراد معلول پرداخته مي‌شود.(ت)

واگذارنده اعتبار:

دستگاه اجرايي(ملي يا استاني)است كه با عقد قرارداد با بانك عامل اعتبارات لازم را در اختيار بانك قرار مي دهد.(ش)

وام:

به تسهيلاتي كه از طريق بانك يا مؤسسات اعتباري در اختيار درخواست كننده در قبال تضمين بازپرداخت در مدت معين و كارمزد مشخص پرداخت مي شود.(ش)

وام خودكفايي:

به تسهيلات اعتباري گفته مي شود كه جهت اجراي فعاليت هاي خودكفايي در اختيار مددجويان قرار مي گيرد.(ش)

وجوه اداره شده:

اعتباراتي كه طي قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل در اختيار انها قرار مي گيرد تا با نظارت دولت براي سرمايه گذاري در جهت اهداف قوانين برنامه هاي توسعه وبودجه به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي قرار دهند.(ش)

وسايل كمك توانبخشي:

وسيله‌اي است كه به كمك آن فرد داراي كم‌تواني، بخشي ازنيازهاي روزمره خود در زمينه توانبخشي و زندگي مستقل را تأمين مي‌نمايد مانند صندلي چرخدار – عينك – سمعك و اندامهاي مصنوعي.(ت)

تغییر قالب صفحه