ه

همسرآزاري:

اذيت و آزار جسمي و رواني، جنسي، حقوقي، سهل انگاري و .... نسبت به همسر را همسرآزاري مي گويند.(ج)

همياران:

هيپوتيروئيدي مادرزادي:(congenital hypothyroidism)

كم‌كاري مادرزادي تيروئيد يعني توليد ناكافي هورمون تيروئيد در نوزادان تازه متولد شده كه ممكن است به علت نقص ساختاري غده تيروئيد ، اختلال مادرزادي در متابوليسم تيروئيد ، كمبود يد يا مشكلات تيروئيدي مادر و مصرف داروهاي تيروئيد توسط مادر باشد. در صورت عدم تشخيص فوري و درمان به موقع ايجاد عقب‌ماندگي ذهني در كودك مي‌كند.(پ)

تغییر قالب صفحه