اهم فعالیت های دفتر مسکن


مسکن یا سرپناه یکی از نیازهای اولیه انسان است که به نوعی تمام ابعاد دیگر رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد . از این رو تدارک لازم جهت دستیابی هرچه آسانتر اقشار جامعه بخصوص گروه های آسیب پذیر مانند زنان سرپرست خانوار و معلولان جزو سیاست های کلان رفاه اجتماعی کلیه دولتها قرار دارد . در همین راستا سازمان بهزیستی به عنوان متولی امور معلولان و دیگر اقشار آسیب پذیر جامعه از ابتدای سال 1385 در قالب طرح های مختلف مانند اعتبارات سفرهای مقام معظم رهبری ( مدظله ) ، ریاست جمهوری و ... نسبت به تامین مسکن گروه هدف تحت پوشش خود اقدامات قابل توجهی انجام داده است .

از انتهای سال 1393 با توجه به مسائل ایجاد شده در طرح های قبلی از جمله عدم رعایت مناسب سازی ساختمانهای مسکونی ، عدم دسترسی متوازن به تاسیسات و خدمات شهری ، عدم تناسب قیمت تمام شده با بضاعت مالی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی ؛ تفاهم نامه های جدیدی براساس آمارهای جمع آوری شده در سال 93 به امضای دستگاه های  دست اندر کار تامین و احداث مسکن منعقد شد که در ادامه به شرح آنها پرداخته می شود .

تفاهم نامه تامین مسکن برای خانوارهای روستایی

این تفاهم نامه فی مابین سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در پایان دیماه سال 93 منعقد و براساس آن مقرر گردید 20000 واحد مسکونی در سراسر کشور برای مددجویان سازمان بهزیستی با همیاری خود فرد مددجو و جلب مشارکت خیرین احداث شود . سهم اداره کل بهزیستی استان فارس از این طرح 1400 واحد می باشد .

در این طرح در صورت احداث واحد مسکونی در قالب متراژ متعارف و استفاده از نقشه های تیپ بنیاد مسکن ، خدمات فنی مهندسی به صورت رایگان به گروه هدف بهزیستی ارائه می شود .

تسهیلات پرداختی در قالب تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به مبلغ 25 میلیون تومان با سود 5 درصد می باشد .

میزان کمک بلاعوض برای هر فرد تا سقف ده میلیون تومان بوده که در سه مرحله پایان فنداسیون ، پایان اجرای سقف و پایان سفت کاری مطابق دستورالعمل های موجود پرداخت خواهد شد .

تفاهم نامه تامین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول

این تفاهم نامه با مشارکت پنج نهاد دولتی و انقلابی زیر منعقد و براساس تامین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول در دستور کار قرار می گیرد :

1-     بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

2-    سازمان بهزیستی

3-    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

4-    انجمن خیرین مسکن ساز

5-    سازمان ملی زمین و مسکن

سهم اداره کل بهزیستی فارس 1393 خانوار شهری و روستایی بوده که از این تعداد 607 خانوار روستایی و 786 خانوار شهری می باشند .

مراحل انجام کار برای خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول روستایی مطابق تفاهم نامه مسکن روستایی بوده و تفاوت روال کار برای آنها با بقیه مددجویان روستایی در دو مورد زیر است :

1-     میزان کمک بلاعوض پرداختی 18 میلیون تومان بوده که سهم بنیاد مستضعفان 10 میلیون تومان ، سازمان بهزیستی 6 میلیون تومان و حساب 100 امام (ره) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 2 میلیون تومان می باشد .

2-    درصورتی که خانوار دارای حداقل دو عضو معلول روستایی فاقد زمین بوده و در روستای درخواستی بنیاد مسکن دارای زمین بلا معارض در طرح هادی روستا باشد ؛ این زمین با موافقت شورای روستا و دهیاری به سرپرست خانوار واگذار خواهد شد .

درخصوص خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول شهری مراحل تامین مسکن به شرح زیر می باشد :

1-     شناسایی خانوارهای فاقد مسکن از سوی ادارات بهزیستی شهرستانها و معرفی آنها به اداره کل بهزیستی

2-    ارسال مدارک سرپرستان خانوار و همسران آنها از سوی اداره کل بهزیستی به اداره کل راه و شهرسازی

3-    تامین زمین و استعلام فرم ج برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی از سوی اداره کل راه و شهرسازی

4-    تشکیل پرونده برای افراد دارای فرم ج سبز از سوی بهزیستی و ارسال به راه و شهرسازی جهت تایید

 

5-    احداث واحدها و انجام امور اداری مرتبط از سوی انجمن خیرین مسکن ساز به عنوان دبیر کمیته راهبردی با بکارگیری از پتانسیل مهندسی بنیاد مسکن

میزان کمک بلاعوض تخصیص داده شده به این طرح 30 میلیون تومان می باشد که 15 میلیون تومان از سوی بنیاد مستضعفان، 10 میلیون تومان از سوی سازمان بهزیستی و 5 میلیون تومان از طرف انجمن خیرین مسکن ساز تامین خواهد شد .
در این طرح چنانچه خانواری دارای زمین یا مسکن نامناسب باشد درصورت احراز سرایط مطابق دستورالعملهای موجود می تواند از کمک های بلاعوض فوق بهره مند گردد .

 

از دیگر اقدامات در دست انجام در امور مسکن ، پیگیری جهت معافیت جامعه هدف تحت پوشش از پرداخت هزینه های عوارض و صدور پروانه ساختمانی ، انشعابات آب ، برق و گاز واحد مسکونی مددجویان برای یکبار و مطابق  الگوی مصرف براساس قانون بودجه هرسال می باشد .

متقاضیان برای آگاهی از جزئیات بیشتر هر طرح می توانند به دفتر تامین و توسعه مسکن اداره بهزیستی شهرستان ها مراجعه نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر قالب صفحه