اهم فعالیت های دفتر مراکز غیردولتی


دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی فعالیت خود را از سال 1384 در حوزه مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور آغاز کرده است و در راستای سیاستهای خصوصی‌سازی و کاهش تصدیگری دولت در امور غیرحاکمیتی مندرج در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سیاستگذاری ، تعیین خط مشی ، مشخص نمودن اهداف کوتاه و بلند مدت و بهره‌گیری از راهکارهای قانونی به ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در امر توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی همکار سازمان همت گماشته است

فعالیتهای این دفتر به طور عمده در سه بخش صدور مجوزها (کمیسیون ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ستاد و استانها) ، نظارت بر فعالیتهای مراکز و موسسات غیردولتی (کمیسیون عالی نظارت و کمیسیونهای نظارت استانی) و کارگروه کاهش تصدی (ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری) تمرکز یافته است . در اجرای ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی مسئولیت صدور مجوز برای موارد 13 گانه به شرح ذیل به عهده سازمان بهزیستی کشور است که طبیعتا تمام موارد در راستای اهداف کلان این سازمان می باشد .

ü      تاسیس مهدهای کودک

ü      تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست وخیابانی

ü      تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

ü      تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی

ü      تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی

ü      تاسیس مراکز خدمات مشاوره اجتماعی

ü      تاسیس مراکز توانبخشی معلولین

ü      تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین

ü      تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

ü      تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن

ü      تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

ü      تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

ü      تاسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه ها

اهداف دفتر توسعه ونظارت بر مراکز غیردولتی:

این اهداف عبارتند از :

ü     توسعه

ü      ‌‌هدايت

ü      ‌تسهيلگري

ü      نظارت

بر مراکز و موسسات غیردولتی واحدهای ارائه خدمات برجامعه هدف سازمان بهزیستی است.

 وظایف دفتر توسعه ونظارت بر مراکز غیردولتی:

دبیرخانه کمیسیون استانی مستقر در معاونت هماهنگی مؤسسات غیردولتی ، مشارکتهای مردمی و اشتغال وظیفه صدور موافقت اصولی،پروانه فعالیت ،پروانه مسئول فنی وپروانه تاسیس بندهای 13- 1ماده 26 ونظارت بر مراکزرا بر عهده دارد.لازم به ذكر است كميسيون ماده 26 استان طبق برنامه از پيش تعيين شده با اعضا ذيل جلسات خود را برگزار مي نمايد .
  Ø      مدیرکل بهزيستي استان فارس ( رئيس كميسيون ماده 26)
 Ø      معاون هماهنگی مؤسسات غیردولتی ، مشارکتهای مردمی و اشتغال ( دبیرکمیسیون ماده26)
 Ø      معاون امور اجتماعی
 Ø      معاون امور توسعه پیشگیری
 Ø      معاون امور  توانبخشی
 Ø      نماينده استاني  موسسات غيردولتي
 Ø      مسئول محترم دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
 Ø      رئیس اداره حراست
 Ø      مدیر بهزیستی شهرستان شیراز
 Ø      مسئول امور حقوقی
Ø      مسئول دبيرخانه كميسيون ماده 26
Ø      كارشناس مراكز غير دولتي
 ضمنافايل PDF آيين نامه داخلي كميسيون
موضوع ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 نيز برروي سامانه آپلود گرديده است . جهت دسترسي و دريافت فايل كليك نماييد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر قالب صفحه