درباره مدیریت
نام و نام خانوادگی: جابرقیصری
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
تاریخ تولد: 10/12/52
عنوان شغل: سرپرست اداره بهزیستی شهرستان لامرد
سنوات خدمتی: 16 سال
نوع استخدام: پیمانی
تصویر پرسنلی:

تغییر قالب صفحه