نام و نام خانوادگی :  نادر کریمی

سمت : رئیس اداره فناوری اطلاعات

شماره تماس : 38381245

فکس :

 
تغییر قالب صفحه