امور کودکان و نوجوانان

امور کودکان ونوجوانان:

این دفتر با هدف پرورش، ،مراقبت ونگهداری،آموزش وحمایت کودک در خانواده،در خانه های کودک ونوجوانان و مهدهای کودک به منظورکاهش وپیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دو بخش امور شبه خانواده و امور مهدهای کودک انجام وظیفه مینماید.

الف : بخش شبه خانواده:

این بخش مسئولیت مراقبت شبانه روزی ، تربیت ، پرورش و ایجاد زمینه های رشد و تعالی کودکانی که بدلايل مختلف، بطور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده اند به استناد ماده 21 و 29 قانون اساسی رابر عهده دارد و فعالیتهای خود را در قالب ، تربیت و پرورش و حمایت از کودکان در ابعاد مختلف نگهداري و.....و همچنين حمایت از فرزندانی که نزد بستگان سببی و نسبی زندگی می نمایندرا دنبال مي نمايد

طرحها وفعاليتها :

مراقبت در خانه های کودکان و نوجوانان

خانه های کودکان و نوجوانان بصورت هیئت امنایی و با نظارت بهزیستی وظیفه نگهداری تربیت و آموزش کودکانی که شرایط نگهداری در این خانه ها را دارند را بر عهده دارند و ملزم به ارائه خدمات تخصصی به منظور بهبود وضعیت تربیتی – آموزشی – تحصیلی و روحی و روانی کودک می باشند . این خانه ها در گروههای سنی و جنسی تعیین شده فعالیت می نمایند .

مراقبت از کودکان در خانواده :

به منظور جلوگیری از ورود بی رویه فرزندان به خانه های کودکان و نوجوانان و همچنین عدم حضور طولانی مدت در این خانه که اثرات سوئی را براي كودك بدنبال دارد با ارائه خدمات حمایتی ( مادی و معنوی) به فرزندان نزد بستگان سببی و یا نسبی خود که قادر به نگهداری از آنان ،بدليل مشکلات مالی نبوده رابا نظارت مددکار به روند زندگی فرزند در خانواده بطور مستمر را برعهده دارد .

فرزند خواندگی :
 
فرآیندی است که در آن کودک از سوی زن و شوهری که والدین بیولوژیک ( زیستی ) او نیستند ولی قانوناً والدین او شمرده می شوند در خانواده پذیرفته می شود . این فرآیند طبق ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی قوه قضائیه و با هماهنگی لازم صورت می پذیرد وشامل فرزنداني كه بلا صاحب مي باشند را شامل ميگردد.
 
سرپرست داوطلب :

این طرح به منظور حمایت مالی و معنوی از کودکانی که در خانه ی کودکان و نوجوانان و یا نزد بستگان زندگی می نمایند از سوی افراد خیر که علاقمند به حمایت از این فرزندان می باشد اجرا می گردد و با هدف ارتقاء سطح زندگی فرزندان و آینده آنان است ،كه اشخاص حقیقی و حقوقی که بصورت داوطلبانه و با انگیزه خیر معنوی باشيوه های گوناگون از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست سالم و معلول حمایت می نمایند

طرح امین موقت :


فرآیندی است که در آن سرپرستی موقت کودکان تحت سرپرستی مطابق با ماده 1187 قانون مدنی به فرد و افراد متقاضی سپرده می شود سرپرست موقت با اخذ حکم قضایی به منظور ارتقاء سطح زندگی فرزند و حضور در خانواده به ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی به کودک صورت می پذیرد و نظارت مستمر مددکار بر روند زندگی کودک در خانواده متقاضی معمول می شود .

طرح بیمه آتیه :

بخشی ازاجراي طرح حمایت سرپرست داوطلب از فرزند مقیم در خانه یا خانواده که با هدف تأمین آتیه فرزند در بدو ورود به جامعه ( هجده سالگی ) برای فرزند مثمر ثمر خواهد بود را شامل ميگردد كه از طريق اعتبارات تخصيصي و مشاركت افراد خیر برای فرزندان اجرا می شود

طرح توسعه مراقبت از فرزندان در خانواده :

به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات و تقویت امر نظارت بر زندگی فرزندانی که نزد بستگان سببی و نسبی بسر می برند با همکاری کلینیک ها مددکاری تحت نظارت، این طرح به اجرا درآمده است که با هدف ارتقاء سطح خدمات و مداخله مؤثر در کاهش چالش ها
جهت ایجاد زمینه زندگی سالم و موفق فرزندان در خانواده و جامعه می باشد

حمایت از فرزندان مشغول به تحصیل در مقاطع دانشگاهی :

كليه فرزندان مقیم در خانه و یا خانواده ،در صورت قبولی در مقاطع دانشگاهی حمایت های مالی و معنوی و مددکاری را از بهزیستی دریافت می نمایند كه ارتقاء سطح زندگی فرزندان و آيندهاي موفق برای این عزیزان را بدنبال مينمايد

طرح توانمندسازی فرزندان ترخیص و یا در شرف ترخیص :

به منظور ساماندهی و حمایت از فرزندانی که در خانه کودکان و نوجوانان و یا خانواده جایگزین تحت حمایت بهزیستی و آماده ورود به جامعه بوده و نیاز به حمایت مادی و معنوی دارند راشامل می شود . این طرح با هدف توانمندسازی فرزندان با همکاری مددکار جهت تشخیص توانایی و استعداد فرزند و سرمایه گذاری جهت شکوفایی آن صورت می پذیرد وبا پرداخت هزینه هاي حرفه آموزی ، سرمایه کار و اشتغال ، ملزومات زندگی ، مسکن و ... را براساس اعتبارات تخصیصی و مشارکت مردمی وپيشنهاد مددكار براي فرزند اجرا می گردد .


ب - بخش مهدهای کودک :

توسعه و گسترش مهدهای کودک با هدف پرورش و آموزش کودکان در راستای رشد همه جانبه درابعاد مختلف روانی ، اخلاقی ، معنوی ، اجتماعی و جسمی کودکان و همچنین ایجاد پایگاهی برای اجرای سیاست ها و برنامه های رشد و تکامل یکپارچه کودکان ، آماده سازی کودکان برای ورود به نظام آموزش رسمی کشور ، کمک به اولیاء در مراقبت ، نگهداری و پرورش کودکان و ایجاد ارتباط موثر و دوجانبه بین کودک و اولیاء نگرش صحیح نسبت به محیط زندگی و محیط اجتماعی از جمله اهداف تشکیل این بخش میباشد.

طرح ها و فعالیت ها :

طرح آدینه مهد :

بمنظور رفاه حال فرزندان نمازگزاران نمازجمعه در جوار محل برگزاری نماز جمعه مهدکودک تاسیس شده ودر روزهای جمعه از ساعت 11 الی 14 نسبت به پذیرش کودکان 3 ساله تا 9 ساله و آموزش آنان اقدام می نمایند .

طرح توسعه و ترویج فرهنگ نماز :
جهت اجرای این طرح در دو زمینه اقدام می شود :

الف – آموزش مدیران و مربیان مهدهای کودک استان با همکاری ستاد اقامه نمازاستان
ب – آموزش کودکان – تهیه بروشور – تراکت – فضا سازی مناسب جهت اقامه نماز در مهدهای کودک و غیره در طول سال تحصیلی و در پایان سال ارسال گزارش عملکرد براساس شاخص های ارزیابی به سازمان بهزیستی کشور


اجرای طرح آشنایی مدیران و مربیان با مفاهیم قرآنی :

با همکاری استانداری محترم فارس و با استفاده از کتاب شیوه های عملی آموزش مفاهیم مذهبی کلیه مدیران و مربیان استان آموزش دیده اند .

اجرای طرح بینش مطهر :

با همکاری استانداری محترم فارس در مهدهای کودک متقاضی این طرح در سطح استان اجرا می گردد و مدیران و مربیان مهدهای کودک باتشکیل هسته های مباحثه بصورت دوره ای کتابهای شهید مطهری رامطالعه میکنند و در پایان پس از شرکت در آزمون گواهی به آنان داده می شود

طرح مهدویت :

الف – تهیه و تدوین شعر امام زمان ( عج )به زبان کودکانه و آموزش آن به کودکان مهدهای کودک استان
ب – آموزش مدیران و مربیان مهدهای کودک با همکاری بنیاد مهدویت

طرح ارتقاء دانش مدیران و مربیان مهدهای کودک استان :

آموزش مدیران و مربیان مهدهای کودک در دو سطح مقدماتی و تکمیلی

طرح ارزشیابی و ارتقاء کیفیت مهدهای کودک :

این طرح بمنظور ارتقاء سطح کیفی و ایجاد رقابت سالم در مهدهای کودک و تعیین شهریه آنان براساس شاخص های تعیین شده درکلیه مهدهای کودک اجرا می گردد.

طرح تأمین بخشی از شهریه کودکان متعلق به سه دهک پایین درآمدی :

دولت بمنظور بهره مندی کودکان مناطق محروم آسیب زا و سکونت گاههای غیررسمی همچنین کودکان مناطق روستایی از خدمات مهدهای کودک بخشی از شهریه آنان را تأمین می نماید.

طرح تأمین یک وعده غذای گرم در روستا مهد ها ( بهبود وضعیت تغذیه کودکان) :

الف - تأمین بخشی از نیازهای کودکان از طریق یک وعده غذای گرم در روستاها
ب - اصلاح و ایجاد عادات غذایی صحیح و مناسب کودکان


بازگشت

تغییر قالب صفحه