امور آسیب دیدگان اجتماعی

امور آسیب دیدگان اجتماعی :

سازمان بهزیستی به منظور فراهم کردن زمینه پیشگیری از بروز آسیب اجتماعی در افراد و یا بازگشت افراد آسیب دیده اجتماعی به کانون خانواده و جامعه و حفظ و ثبات و انسجام خانواده اقدام به راه اندازی مراکز و یا اجرای فعالیتهایی نموده است که به واسطه آنها بتوان گامهای مؤثری در کاهش بحرانهای خانوادگی و اجتماعی افراد برداشت . این مراکز و فعالیتها عبارتند از :

- مرکز مداخله در بحرانهای فردی ، خانوادگی و اجتماعی ( مرکز اورژانس اجتماعی )
- خط تلفن اورژانس اجتماعی ( 123 )
- خدمات سیار اورژانس اجتماعی
- مداخله در خانواده جهت کاهش طلاق
- ساماندهی کودکان خیابانی و کار
- بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی
- مرکز نگهداری دختران پناهجو یا خانه سلامت
- پایگاههای خدمات اجتماعی در مناطق آسیب خیز و حاشیه نشین شهری
- حمایت از افراد دارای اختلال هویت جنسی

مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی ( مرکز اورژانس اجتماعی )

مرکزی است تخصصی جهت کمک به افرادی که دچار بحرانهای فردی ، خانوادگی و اجتماعی گردیده که با اقدامات تخصصی مددکاری اجتماعی و روانشناسی فرد را در استفاده از مکانیسم های تطابقی حل بحران برای حل موفقیت آمیز بحران یاری می نماید

افراد مشمول خدمات مرکز اورژانس اجتماعی :

- افرادی که دارای اختلافات حاد در روابط درون خانوادگی هستند
- افرادی که خودکشی کرده یا تمایل به خودکشی دارند
- همسران آزاردیده
- کودکان آزاردیده
- زنان و دختران فرار از منزل
- زنان و دخترانی که ایجاد روابط جنسی غیرشرعی می نمایند
- افراد دارای اختلال هویت جنسی

انواع خدمات مرکز :

کلیه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی ، روانشناسی ، بهداشتی ، روانپزشکی ، حقوقی که در قالب برنامه هایی مانند مصاحبه ، مشاوره ، آموزش ، توانمندسازی ، ارتقاء وضعیت سلامت جسم و روان و ... به صورت خدمات سرپایی و نگهداری موقت به مراجعین ارائه می گردد

خط تلفن اورژانس اجتماعی :

یک خط تلفن سه رقمی است شامل 123 که به طور 24 ساعته به افرادی که در معرض آسیب اجتماعی قرار دارند ، با اولویت دادن به کودکان و مسأله کودک آزاری خدمات راهنمایی مددکاری اجتماعی ، روانشناسی را ارائه می نماید .

افراد مشمول خدمات خط تلفن 123 :

شامل کلیه افراددر معرض آسیب های اجتماعی،کودک آزاری، همسرآزاری، سالمند آزاری و..... می باشد

خدمات خط تلفن 123 :

شامل ارائه راهنمایی به تماس گیرنده ، معرفی خدمات سازمان بهزیستی به تماس گیرنده ، ارجاع موارد بحرانی به خدمات سیار اورژانس اجتماعی جهت مداخله فوری و همچنین ارجاع افراد به مرکز مداخله در بحران و یا سایر مراکز تابعه سازمان در حوزه توانبخشی ، پیشگیری و اجتماعی

خدمات سیار اورژانس اجتماعی :

ارائه تمامی خدمات اورژانس اجتماعی شامل خدمات مددکاری اجتماعی و روانشناسی به صورت اولیه و سرپایی و در محل با وسیله نقلیه متحرک مناسب سازی شده در نقاط شلوغ و مناطق آسیب زا و حاشیه ای شهر را خدمات سیار اورژانس اجتماعی می نامند که با هدف آگاهسازی افراد از خدمات اورژانس اجتماعی و شناسایی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی صورت می گیرد
 
افراد مشمول خدمات سیار اورژانس اجتماعی :

شامل کلیه افراد مشمول خدمات مرکز اورژانس اجتماعی می باشد .

مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق :

این مرکز با ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری به زوجین در آستانه طلاق آنان را در حل مسائل و مشکلاتشان و رفع اختلافات یاری نموده و به منظور تسریع در روند اجرای تصمیم گیری قضات محترم دادگاههای خانواده پیشنهاداتی ارائه می نماید .

افراد مشمول خدمات مرکز کاهش طلاق :

- زوجین متقاضی طلاق که از طریق دادگاه به مرکز معرفی می شوند
- زوجین متقاضی طلاق که به صورت خودمعرف مراجعه می نمایند

اهم اشکال ارائه خدمات مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق :

- خدمات تخصصی مددکاری
- خدمات تخصصی روانشناسی
- خدمات تخصصی روانپزشکی
- خدمات تخصصی مشاوره حقوقی
 
مرکز ساماندهی کودکان خیابانی :

این مرکز طبق وظایف قانونی محوله کودکان خیابانی را پذیرش و به صورت موقت نگهداری می نماید .

تعریف کودکان خیابانی :

به کودکانی اطلاق می گردد که در شهرهای بزرگ برای ادامه به بقاء خود مجبور به کار یا زندگی در خیابان هستند

تعریف کودکان کار :

به کودکانی گفته می شود که به منظور کسب درآمد برای خود یا خانواده بیشتر ساعات روز را در خیابان به کار می گذرانند

شرایط پذیرش :

ارجاع از طرف مراکز انتظامی – اردوگاه هدایت – قوه قضائیه - خودمعرف

اهم اشکال ارائه خدمات مرکز ساماندهی کودکان خیابانی :

- خدمات تخصصی مددکاری
- خدمات تخصصی روانشناسی
- خدمات تخصصی روانپزشکی
- خدمات تخصصی مشاوره حقوقی

بازگشت

تغییر قالب صفحه