شرح وظایف دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی

شرح وظایف دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی

عناوین برنامه ها:

1- طرح جامع آموزش مهارت های زندگی (پیش دبستان ـ دبستان ـ راهنمایی ـ دانشجویی ـ محیط کار ـ محله ها)

2- پایگاه های سلامت اجتماعی
 
3- گروه های همیار سلامت روان
 
4- طرح آموزش زندگی خانواده

5- طرح آموزش پیش از ازدواج


طرح جامع آموزش مهارت های زندگی (پیش دبستان ـ دبستان ـ راهنمایی ـ دانشجویی ـ محیط کار ـ محله ها)

اهدف کلی :

عبارتست از پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روان در کودکان ، نوجوانان وبزرگسالان از طریق آموزش دوره مهارت های زندگی .

اهداف اختصاصي :

1 ـ تقویت اعتماد به نفس و هویت فردی و ملی
2 ـ افزایش سازگاری روانی ـ اجتماعی
3 ـ افزایش توانمندی های شناختی
4 ـ ارتقای توانایی مقابله سازگارانه با استرس ها و هیجانات منفی
5 ـ پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان و جوانان

شرح وظیفه دفتر:

• تفاهم نامه با معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز
• عقد تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی
• تفاهم نامه با دانشگاه تربیت معلم
• عقد تفاهم نامه با آموزش و پرورش
• عقد تفاهم نامه بامعاونت امور اجتماعی بهزیستی
• عقد تفاهم نامه بامعاونت امور اجتماعی شهرداری
• نظارت و ارزشیابی بر نحوه عملکرد برنامه

پایگاه های سلامت اجتماعی
 
اهداف كلي :

تلاش به منظور ارتقای کیفیت زندگی مردم محله و ارتقای سلامت روان از طریق ایجاد و راه اندازی پایگاههای سلامت اجتماعی در محلات.
اهداف اختصاصي :
1 ـ تلاش برای شناسایی ظرفیت ها و منابع محلی و توسعه آنها به منظور افزایش توانمندی های محلی.
2 ـ توانمندسازی / توانمند شدن مردم محله و منطقه برای به دست گرفتن امور سلامتی مربوط به خودشان.
3 ـ تقویت و تسهیل فرآیندهای مشارکتی: برنامه ریزی مشترک با مردم در امور اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، ورزشی و عمرانی منطقه.
4 ـ تقویت و تسهیل برقراری ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی، غیردولتی و محلی در راستای ایجاد و توسعه ی توانمندی های محلی

شرح وظیفه دفتر:

• افزایش توانمندی پایگاههااز طریق آموزشهای پیشگیرانه
• آموزش شهروندی در پایگاههای سلامت
• آموزش تسهیلگری به گردانندگان پایگاهها
• آموزش ظرفیت سازی وتوانمندسازی پایگاهها
• نظارت بر نحوه عملکرد پایگاهها
• هماهنگی جهت تاسسیس پایگاههادر شهرستانها
• بررسی پرونده های ارسالی متقاضیان موسس به لحاظ تخصصیگروه های همیار سلامت روان

اهداف كلي :

تلاش برای ارتقای سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق تشکیل گروه ها و تشکل های محلی تحت عنوان گروه های همیار

اهداف اختصاصي :

1 ـ سعی در ایجاد تغییر رویه زندگی معمولی مردم
2 ـ تلاش جهت ایجاد فضایی برای مشارکت مردم درخصوص تصمیم گیری برای حل مسائل مربوط به خود، محله و اجتماع
3 ـ توانمندسازی مردم متناسب با شرایط زندگی امروزی
4 ـ فراهم نمودن زمینه های لازم برای تصمیم گیری های جمعی به منظور تغییر و یادگیری
5 ـ فراهم نمودن زمینه مساعد برای مشارکت عمومی و ایجاد حس استقلال فردی و جمعی
6 ـ تقویت برنامه ریزی مشارکتی برای رفع یا کاهش آسیب های اجتماعی

شرح وظیفه دفتر :

• افزایش توانمندی مردم محلاتاز طریق آموزشهای پیشگیرانه
• آموزش شهروندی در محلات
• آموزش تسهیلگری
• آموزش ظرفیت سازی وتوانمندسازی مردم محلات
• نظارت بر نحوه عملکرد محلات
• هماهنگی جهت تاسسیس جمعیت همیاران در شهرستانها
• بررسی پرونده های ارسالی متقاضیان موسس به لحاظ تخصصی


طرح آموزش زندگی خانواده

اهداف كلي :

پیشگیری از طلاق، همسرآزاری، کودک آزاری، بی بند و باری جنسی و رفتارهای اعتیادی

اهداف اختصاصي :

1- تحکیم و گسترش اخلاق در خانواده
2- ارتقای مهارت های ارتباطی سالم
3- ارتقای مدیریت منابع مالی
4 ـ ارتقای مهارت های فرزندپروری
5 ـ ارتقای توانمندی افراد برای تنظیم و ایفای نقش های خانوادگی
6 ـ بهبود روابط جنسی زن و شوهر

شرح وظیفه دفتر :
 
• هماهنگی جهت برگزاری دوره های تربیت مدرس
• تفاهم نامه با معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز
• هماهنگی با دفترمشاوه بهزیستی جهت اجرای برنامه در مراکز مشاوره دولتی و غیر دولتی بمنظور گسترش برنامه
• نظارت بر حسن اجرای فعالیتها

طرح آموزش پیش از ازدواج

اهداف كلي :
ارتقای کیفیت و سلامت ازدواج و پیشگیری از آسیب های مرتبط با ازدواج

اهداف اختصاصي :

1- ارتقاي احساس رضايت از زندگي خانوادگي
2- ارتقاي دانش افراد در مورد خانواده به صورت يك كل
3- ارتقاي توانمندي افراد در انتخاب همسر مناسب
4 ـ ارتقاي مهارتهايي كه در جهت تقويت و ثبات خانواده نقش دارند.
5 ـ تقويت نگرش اجتماعي مثبت به ازدواج
6 ـ پیشگیری از طلاق، همسرآزاری، کودک آزاری، انحرافات جنسی

شرح وظیفه دفتر :

• هماهنگی جهت برگزاری دوره های تربیت مدرس
• هماهنگی با دفترمشاوه بهزیستی جهت اجرای برنامه در مراکز مشاوره دولتی و غیر دولتی بمنظور گسترش برنامه
• عقد تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش یا دانشگاه ها در شهرستانهای استان
• نظارت بر حسن اجرای فعالیتها


تغییر قالب صفحه