راهنمای ورود خدمات مربوط به بحث ازدواج – معاونت مشاركتهای مردمی

راهنمای ورود خدمات مربوط به بحث ازدواج – معاونت مشاركتهای مردمی

راهنمای ورود خدمات مربوط به بحث ازدواج به همت سازمان بهزیستی کشور، جهت آشنایی مسئولان دبیرخانه ستاد ازدواج با نحوه ورود اطلاعات و استفاده از گزارشات مربوطه به شرح ذیل است:

مقدمه:
ورود اطلاعات بانك مددجویان و توانخواهان سازمان از سال 85 با آموزش به كارشناسان دفاتر آمارو فناوری اطلاعات استانها شروع و كاربا آن همچنان ادامه دارد كه با توجه به اطلاعات متعددش گزارشات مختلف و مفیدی ازآن قابل دریافت می باشد. این بانك شامل بخشهای مختلفی از اطلاعات فرد مراجعه كننده است. اطلاعاتی از قبیل ، اطلاعات پرونده ای ، شناسنامه ای ، خانوادگی، اجتماعی، بیمه، وضعیت جسمانی ، محل سكونت، ترخیص، اعضاء خانوار، خدمات دریافتی و...

با توجه به نامه ریاست محترم سازمان در خصوص تمركز آیتمهای مقوله ازدواج در زیر مجموعه معاونت مشاركتهای مردمی در بانك اطلاعات مددجویان ، لذا آشنایی مسئولین دبیرخانه ستاد ازدواج با نحوه ورود اطلاعات و استفاده از گزارشات مربوطه دراین بانك لازم به نظر می رسد.
در ذیل شرح مختصری از نحوه ثبت اطلاعات توضیح داده می شود.

توضیحات:
بعد از ورود به محیط بانك، باید مددجوی مورد نظر را از بخش جستجو پیدا نمایید، بهترین و مطمئن ترین حالت جستجو استفاده از كد ملی مددجو می باشد به این ترتیب كه كد ملی 10 رقمی مددجو را در قسمت مربوطه تایپ و وضعیت پرونده را به "همه موارد" تبدیل كرده و كلید جستجو را بزنید.بعد از مشاهده مددجو روی صفحه ، گزینه خدمات را از پایین صفحه انتخاب كنید.
شكل 1-

 

پنجره ای مطابق با شكل 2 باز می شود ، در این پنجره گزینه خدمت جدید در پایین صفحه را انتخاب نمایید.

شكل 2-

در پنجره ای كه باز می شود، گزینه "پشت نوبت دریافت خدمت"، سپس گزینه غیرمستمر غیر نقدی را تیك زده وارائه دهنده را مشاركتها انتخاب نمایید.( شكل 3)
شكل 3-

در بخش نوع خدمت، خدمت آموزش مهارتهای زندگی خانواده را انتخاب نمایید.
شكل 4-

مركز ارائه دهنده را از كشوی لیست انتخاب، میزان، نام دریافت كننده و تاریخ قرارگیری را وارد نموده و كلید ثبت را بزنید.

بعد از اینكه فرد در كلاسها شركت كرد، خدمت جدیدی برای آموزش مهارتهای زندگی خانواده بدون زدن تیک گزینه پشت نوبت دریافت خدمت ثبت نمایید، با این تفاوت كه بجای تاریخ قرارگیری ، تاریخ دریافت پرسیده می شود.

بعد از اتمام کلاس آموزشی فرد میتواند پشت نوبت دریافت خدمت جهیزیه بصورت كالا یا كمك هزینه (نقدی) باشد. مراحل ثبت پشت نوبت این خدمات را مانند بالا انجام دهید و توجه داشته باشید بعد از دریافت هرکدام از خدمات ذکر شده بدون زدن تیك پشت نوبت ، آن خدمت را مجددا ثبت نمایید.

در صورتیكه خدمت مورد نظر شما جهیزیه به صورت كالا باشد از گروه خدمات غیرمستمر غیر نقدی انتخاب کرده و می توانید نام كالا را در قسمت توضیحات ثبت نمایید.

شكل 5-

اما اگر كمك هزینه تهیه جهیزیه و ازدواج باشد باید آنرا از قسمت موردی انتخاب نموده که شماره حساب و نام گیرنده وجه پرسیده می شود. نام گیرنده وجه بدین معنی است كه می توانید فرد دیگری را غیر از مددجوی مورد نظرتان به عنوان گیرنده وجه ، به بانك معرفی نمایید .

شكل 6-

 

 

تغییر قالب صفحه