شرح وظایف کمیته استانی کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای A

شرح وظایف کمیته استانی کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای A

در راستای اجرای فعالیت اجرایی پیشگیری و کنترل فراگیری آنفلوانزا با تأکید بر آنفلوانزای نوع A(H1N1) در مراکز تابعه سازمان بهزیستی کشور و تدوین و ابلاغ دستورالعمل مربوطه به استانهای کشور، دستورالعمل حاضر جهت نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌ها در استانهای کشور و نیز گزارش دهی مناسب تدوین گردیده است.


شرح وظایف کمیته استانی کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای نوع A(H1N1) و نحوه نظارت و گزارش دهی

در راستای اجرای فعالیت اجرایی پیشگیری و کنترل فراگیری آنفلوانزا با تأکید بر آنفلوانزای نوع A(H1N1) در مراکز تابعه سازمان بهزیستی کشور و تدوین و ابلاغ دستورالعمل مربوطه به استانهای کشور، دستورالعمل حاضر جهت نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌ها در استانهای کشور و نیز گزارش دهی مناسب تدوین گردیده است.

الف – کلیات:

مسئولیت حسن انجام این فعالیت در استان به عهده کمیته استانی کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای نوع A(H1N1) با ریاست مدیرکل بهزیستی استان می باشد که اعضای آن شامل معاونین امور توانبخشی، پیشگیری، اجتماعی و پشتیبانی استان به همراه یک کارشناس از هر معاونت بوده و با دبیری معاون پیشگیری استان هر دو هفته یک بار تشکیل می‌گردد.
لذا مدیرکل استان، رئیس شهرستان و مسئول فنی مرکز به ترتیب مسئولیت اجرایی این دستورالعمل را در سطح استان، شهرستان و مرکز برعهده دارند.

ب - وظایف کمیته شامل موارد زیر است :


هماهنگی لازم درون و برون سازمانی به خصوص با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان، استانداری و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی استان
هماهنگی لازم جهت انجام واکسیناسیون در مراکز طبق دستورالعمل کشوری واکسیناسیون
انجام برنامه‌ریزی مناسب آموزشی برای کلیه کارکنان ستادی استان و شهرستان و نیز کلیه پرسنل مراکز تحت‌پوشش حوزه‌های توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری در استان
برنامه‌ریزی مناسب برای توزیع بروشور و پوستر و مواد آموزشی مرتبط در مراکز تحت‌پوشش سازمان بهزیستی در استان
اطلاع‌رسانی درخصوص فعالیتهای سازمان درخصوص این فعالیت از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب استانی در قالب مصاحبه و خبر
برنامه‌ریزی مناسب درخصوص بازدید از مراکز تحت‌پوشش سازمان در استان به صورت ماهانه به همراه تکمیل چک لیست‌ها (بر اساس چک لیست‌های پیوست شماره 1 تا 4) به همراه جمع‌بندی، بررسی و پیگیری چک لیستهای تکمیل شده

تبصره : مراکز مشمول نظارت (دولتی، غیردولتی، هیات امنایی و خیریه‌ای) عبارتند از:
· کلیه مراکز تحت‌پوشش معاونت امور توانبخشی شامل مراکز تحت‌پوشش دفاتر معلولین ذهنی، جسمی حرکتی و حسی، سالمندان و بیماران روانی مزمن
· کلیه مراکز تحت‌پوشش معاونت امور فرهنگی و پیشگیری شامل مراکز تحت‌پوشش دفاتر پیشگیری و امور اعتیاد، مشاوره و خدمات روانشناختی و پیشگیری از معلولیتها
· کلیه مراکز تحت‌پوشش معاونت امور اجتماعی شامل مراکز تحت‌پوشش دفاتر شبه خانواده، آسیب دیدگان اجتماعی، کودکان و نوجوانان (مهدهای کودک) و زنان و خانواده

توزیع مناسب اعتبارات فعالیت به شهرستانها
تامین و توزیع مناسب مواد مصرفی بهداشتی به مراکز تحت‌پوشش سازمان در استان
جمع‌بندی فرم‌های گزارش‌دهی ارسالی از مراکز تحت‌پوشش (براساس فرم‌های پیوست) و بررسی و ارائه راهکارهای لازم
تنظیم و ارسال گزارش نظارتی استان به کمیته کشوری به صورت ماهانه


ج - مراحل گزارش‌دهی شامل موارد زیر است :

ارسال فرم گزارش‌دهی مراکز تحت‌پوشش سازمان بهزیستی در شهرستان به بهزیستی شهرستان به صورت هفتگی (فرم‌های گزارش‌دهی شماره یک و 2)

جمع‌بندی فرم‌های گزارش‌دهی مراکز تحت‌پوشش سازمان بهزیستی توسط بهزیستی شهرستان و ارسال به کمیته استانی هر دو هفته یک بار (فرم گزارش‌دهی شماره 3)
جمع‌بندی گزارش‌های شهرستانهای استان توسط کمیته استانی و ارسال گزارش استانی به کمیته کشوری به صورت ماهانه (فرم گزارش‌دهی شماره 4)
اعلام تعداد بیماران ارجاعی، بستری و نیز مرگ و میر به علت این بیماری به صورت آنی (تلفنی) و کتبی (در اسرع وقت) از مرکز به شهرستان و از شهرستان به کمیته استانی و از کمیته استانی به کمیته کشوری

چک لیست شماره یک
راهنمای ارزیابی مراکز حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در خصوص فعالیت کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای با منشا خوکH1N1)A)
نام استان: نام شهرستان:
نام مرکز: نوع فعالیت: روزانه شبانه‌روزی
حوزه فعالیت: سالمندان معلولین ذهنی معلولین جسمی حرکتی
بیماران روانی مزمن

1-آموزش و بازآموزی:
1-1 ) آیا فعالیتهای آموزشی و باز آموزی پرسنل مرکز انجام شده است؟
بلی خیر
2-1 ) آیا فعالیتهای آموزشی برای مددجویان آموزش‌پذیر مرکز و ملاقات کنندگان انجام شده است؟ بلی خیر
3-1 )آیا بروشور و پوستر های ارسالی از طرف سازمان به نحوی که در معرض دید آسان پرسنل ، مددجویان و مراجعین باشد نصب و توزیع شده است؟ بلی خیر
4-1 ) آیا کلیه اصول بهداشتی جهت رعایت توسط ملاقات کنندگان در ورودی مرکز نصب شده است ؟ بلی خیر
2-تعبیه فضاهای لازم و استفاده مناسب از فضاها :
1-2 ) آیا اتاق مناسب بیماروجود دارد ؟ بلی خیر
2-2 ) آیا رعایت کامل موارد در خصوص اتاق بیمار انجام می شود؟
بلی خیر
3-2 ) آیا اتاق انتظار ( ملاقات ) مناسب وجود دارد؟ بلی خیر
4-2 )آیا در مرکزاز شیر های پدالی استفاده می شود ؟ بلی خیر
3-بهداشت مرکز :
1-3 ) آیا سطوح و قسمتهایی که مددجو با آن در تماس زیاد است از جمله دستگیره ها به طور مطلوب شستشو و ضدعفونی می شود؟ بلی خیر
2-3 ) آیا ملحفه ، روبالشتی ، روانداز حداقل 3 بار در هفته تعویض می شود ؟ بلی خیر
3-3 ) آیا وسائل کاردرمانی و وسایل کمک توانبخشی بعد از هر بار استفاده ضد عفونی می شود؟ بلی خیر
4-3)آیا از پدهای یکبار مصرف در بخش‌های فیزیوتراپی استفاده می شود؟ بلی خیر
5-3 ) آیا اصول بهداشتی در دفع دستمال کاغذی و ماسک های آلوده رعایت می شود ؟ بلی خیر
چک لیست شماره یک
6-3 ) آیا اصول بهداشتی درخصوص شستشوی دستهای مددجویان رعایت می شود ؟ بلی خیر
7-3) ) آیا اسباب بازی های پارچه ای ، پشمی ، پرزدار و مخملی در مرکز از دسترس کودکان خارج شده است؟ بلی خیر
4-وسایل مصرفی:
1-4 ) آیا لوازم مصرفی به اندازه کافی با دسترسی آسان در مواقع لزوم وجود دارد ؟
دستمال کاغذی ماسک مواد شوینده مواد ضدعفونی‌کننده صابون مایع
2-4 ) آیا دستمال کاغذی بجای حوله و مایع صابون در دستشویی با دسترسی آسان برای مددجویان وجود دارد؟ بلی خیر
3-4 ) آیا دستمال کاغذی در اتاقها و سالن ها به اندازه کافی وجود دارد ؟ بلی خیر
4-4 ) آیا سطل زباله پدالی درب‌دار در قسمت های مختلف مرکز ، اتاق ایزوله ( بیمار ) ، دستشویی ها ، سالن ها و اتاق مددجویان وجود دارد ؟ بلی خیر
5-هماهنگی های مسئول فنی:
1-5 ) آیا هماهنگی مسئول فنی مرکز با کارشناس مسئول آنفلوانزا در شهرستان و ارسال گزارشات منظم به ریاست بهزیستی شهرستان صورت پذیرفته است ؟
بلی خیر
2-5 ) آیا هماهنگی لازم مرکز با مرکز درمانی مشخص جهت ارجاع موارد ضروری انجام می پذیرد ؟ بلی خیر
3-5 ) آیا هماهنگی لازم جهت پیش بینی 30 % نیروی کار اضافه صورت گرفته است؟ بلی خیر
4-5 ) آیا رعایت کامل موارد بهداشتی در پذیرش و ترخیص مددجویان انجام می گیرد؟ بلی خیر
6-ملاحظات کلی:
1-6 )آیا هماهنگی جهت انجام واکسیناسیون پرسنل و مددجویان مرکز بر علیه آنفلوانزای فصلی صورت پذیرفته است ؟ بلی خیر
2-6 ) آیا نکات لازم درخصوص تغذیه مددجویان مرکز رعایت شده است ؟ بلی خیر
3-6 ) آیا داروهای تب بر ( استامینوفن – ایبوپروفن ) به اندازه کافی وجود دارد ؟
بلی خیر
4-6 ) آیا در مراکز زیر 18 سال قرص آسپرین موجود است؟ بلی خیر
5-6) آیا در پرسنل مرکز از افراد پرخطر حضور دارند؟ بلی خیر

چک لیست شماره یک
7- رعایت نکات مهم در مورد بیمار مبتلا به آنفلوانزای A(H1N1):
1-7) آیا ویزیت روزانه توسط پزشک درخصوص بیماران مرکز صورت می پذیرد ؟ بلی خیر
2-7) آیا استقرار بیمار در اتاق بیمار صورت گرفته است ؟ بلی خیر
3-7)آیا ارجاع بیمار به مرکز درمانی در مورد افراد پرخطر صورت گرفته است ؟
بلی خیر
4-7) آیا نکات مهم بهداشتی توسط بیمار مثلاً استفاده از ماسک رعایت شده است ؟ بلی خیر
8- تعداد موارد مشکوک بیماری
9- تعداد موارد ارجاع بیماری
10- تعداد موارد بستری
11- تعداد موارد مرگ و میر
12- پیشنهادات و توصیه‌ها:

تاریخ بازدید: ...................................................نام کارشناس بازدیدکننده:


چک لیست شماره 2
راهنمای ارزیابی مراکز حوزه امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در خصوص فعالیت کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای با منشا خوکیA(H1N1)
نام استان: نام شهرستان:
نام مرکز: نوع فعالیت:
روزانه شبانه‌روزی
مراکز گذری مراکز اقامتی میان مدت مراکز اقامتی بلند مدت (TC) مراکز اقامتی کوتاه مدت (بستری)
مراکز درمان سرپایی سرپناه شبانه مراکز مشاوره
1-آموزش و بازآموزی:
1-1 ) آیا فعالیتهای آموزشی و باز آموزی پرسنل مرکز انجام شده است؟ بلی خیر
2-1 ) آیا فعالیتهای آموزشی برای مددجویان مرکز و ملاقات کنندگان انجام شده است؟ بلی خیر
3-1 )آیا بروشور و پوستر های ارسالی از طرف سازمان به نحوی که در معرض دید آسان پرسنل ، مددجویان و مراجعین باشد نصب و توزیع شده است؟ بلی خیر
4-1 ) آیا کلیه اصول بهداشتی جهت رعایت توسط ملاقات کنندگان در ورودی مرکز نصب شده است ؟ بلی خیر
2-تعبیه فضاهای لازم و استفاده مناسب از فضاها :
1-2 ) آیا اتاق مناسب بیماروجود دارد ؟ بلی خیر
2-2 ) آیا رعایت کامل موارد در خصوص اتاق بیمار انجام می شود؟ بلی خیر
3-2 ) آیا اتاق انتظار ( ملاقات ) مناسب وجود دارد؟ بلی خیر
4-2 )آیا در مرکزاز شیر های پدالی استفاده می شود ؟ بلی خیر
3-بهداشت مرکز :
1-3 ) آیا سطوح و قسمتهایی که مددجو با آن در تماس زیاد است از جمله دستگیره ها به طور مطلوب شستشو و ضدعفونی می شود؟ بلی خیر
2-3 ) آیا ملحفه ، روبالشتی ، روانداز حداقل 3 بار در هفته تعویض می شود ؟
بلی خیر
3-3 ) آیا اصول بهداشتی در دفع دستمال کاغذی و ماسک های آلوده رعایت می شود؟ بلی خیر
چک لیست شماره 2
4-3 ) آیا اصول بهداشتی درخصوص شستشوی دستهای مددجویان رعایت می شود؟ بلی خیر
4-وسایل مصرفی:
1-4 ) آیا لوازم مصرفی به اندازه کافی با دسترسی آسان در مواقع لزوم وجود دارد ؟
دستمال کاغذی ماسک مواد شوینده مواد ضدعفونی‌کننده صابون مایع
2-4 ) آیا دستمال کاغذی بجای حوله و مایع صابون در دستشویی با دسترسی آسان برای مددجویان وجود دارد؟ بلی خیر
3-4 ) آیا دستمال کاغذی در اتاقها و سالن ها به اندازه کافی وجود دارد ؟ بلی خیر
4-4 ) آیا سطل زباله پدالی درب‌دار در قسمت های مختلف مرکز ، اتاق ایزوله ( بیمار ) ، دستشویی ها ، سالن ها و اتاق مددجویان وجود دارد ؟ بلی خیر
5-هماهنگی های مسئول فنی:
1-5 ) آیا هماهنگی مسئول فنی مرکز با کارشناس مسئول آنفلوانزا در شهرستان و ارسال گزارشات منظم به ریاست بهزیستی شهرستان صورت پذیرفته است ؟ بلی خیر
2-5 ) آیا هماهنگی لازم مرکز با مرکز درمانی مشخص جهت ارجاع موارد ضروری انجام می پذیرد ؟ بلی خیر
3-5 ) آیا هماهنگی لازم جهت پیش بینی 30 % نیروی کار اضافه صورت گرفته است ؟ بلی خیر
4-5 ) آیا رعایت کامل موارد بهداشتی در پذیرش و ترخیص مددجویان انجام می گیرد؟ بلی خیر
6-ملاحظات کلی:
1-6 )آیا هماهنگی جهت انجام واکسیناسیون پرسنل و مددجویان مرکز بر علیه آنفلوانزای فصلی صورت پذیرفته است ؟ بلی خیر
2-6 ) آیا نکات لازم درخصوص تغذیه مددجویان مرکز رعایت شده است ؟ بلی خیر
3-6 ) آیا داروهای تب بر ( استامینوفن – ایبوپروفن ) به اندازه کافی وجود دارد ؟
بلی خیر
4-6 ) آیا در مراکز قرص آسپرین موجود است؟ بلی خیر
5-6) آیا در پرسنل مرکز از افراد پرخطر حضور دارند؟ بلی خیر
7- رعایت نکات مهم در مورد بیمار مبتلا به آنفلوانزای A(H1N1):
1-7) آیا ویزیت روزانه توسط پزشک درخصوص بیماران مرکز صورت می پذیرد؟ بلی خیر
2-7) آیا استقرار بیمار در اتاق بیمار صورت گرفته است ؟ بلی خیر
چک لیست شماره 2
3-7)آیا ارجاع بیمار به مرکز درمانی در مورد افراد پرخطر صورت گرفته است ؟ بلی خیر
4-7) آیا نکات مهم بهداشتی توسط بیمار مثلاً استفاده از ماسک رعایت شده است ؟ بلی خیر

8- تعداد موارد مشکوک بیماری
9- تعداد موارد ارجاع بیماری
10- تعداد موارد بستری
11- تعداد موارد مرگ و میر
12- پیشنهادات و توصیه‌ها:


تاریخ بازدید: ....................................................نام کارشناس بازدیدکننده:


چک لیست شماره 3
راهنمای ارزیابی مراکز حوزه معاونت امور اجتماعی ( به استثنای مهدهای کودک) سازمان بهزیستی کشور در خصوص فعالیت کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای با منشا خوکی A(H1N1)
نام استان: نام شهرستان:
نام مرکز: نوع فعالیت: - روزانه شبانه‌روزی
- دولتی خصوصی هیئت امنایی

1-آموزش و بازآموزی:
1-1 ) آیا فعالیتهای آموزشی و باز آموزی پرسنل مرکز انجام شده است؟ بلی خیر
2-1 ) آیا فعالیتهای آموزشی برای کودکان و مددجویان مرکز و اطلاع رسانی برای ملاقات کنندگان و مراجعین انجام شده است؟ بلی خیر
3-1 )آیا بروشور و پوستر های ارسالی از طرف سازمان به نحوی که در معرض دید آسان پرسنل ، کودکان و مراجعین باشد نصب و توزیع شده است ؟ بلی خیر
4-1 ) آیا کلیه اصول بهداشتی جهت رعایت توسط ملاقات کنندگان و مراجعین در ورودی مرکز نصب شده است ؟ بلی خیر
2-تعبیه فضاهای لازم و استفاده مناسب از فضاها :
1-2 ) آیا اتاق مناسب بیماروجود دارد ؟ بلی خیر
2-2 ) آیا رعایت کامل موارد در خصوص اتاق بیمار انجام می شود؟ بلی خیر
3-2 ) آیا اتاق انتظار ( ملاقات ) مناسب وجود دارد؟ بلی خیر
4-2 )آیا در مرکزاز شیر های پدالی استفاده می شود ؟ بلی خیر
3-بهداشت مرکز :
1-3 ) آیا سطوح و قسمتهایی که کودکان، مددجویان و مراجعین با آن در تماس زیاد است از جمله دستگیره‌ها به طور مطلوب شستشو و ضدعفونی می شود؟ بلی خیر
2-3 ) آیا ملحفه ، روبالشتی ، روانداز حداقل 3 بار در هفته تعویض می شود ؟بلی خیر
3-3 ) آیا اصول بهداشتی در دفع دستمال کاغذی و ماسک های آلوده رعایت می شود؟ بلی خیر
چک لیست شماره 3
4-3 ) آیا اصول بهداشتی درخصوص شستشوی دستهای کودکان، مددجویان و مراجعین رعایت می شود ؟ بلی خیر
5-3) ) آیا اسباب بازی های پارچه ای ، پشمی ، پرزدار و مخملی در مرکز از دسترس کودکان خارج شده است؟ بلی خیر

4-وسایل مصرفی:
1-4 ) آیا لوازم مصرفی به اندازه کافی با دسترسی آسان در مواقع لزوم وجود دارد ؟
دستمال کاغذی ماسک مواد شوینده مواد ضدعفونی‌کننده صابون مایع
2-4 ) آیا دستمال کاغذی بجای حوله و مایع صابون در دستشویی با دسترسی آسان برای کودکان، مددجویان و مراجعین وجود دارد؟بلی خیر
3-4 ) آیا دستمال کاغذی در اتاقها و سالن ها به اندازه کافی وجود دارد ؟ بلی خیر
4-4 ) آیا سطل زباله پدالی درب‌دار در قسمت های مختلف مرکز ، اتاق( بیمار ) ، دستشویی ها ، سالن ها و اتاق خواب مددجویان وجود دارد ؟ بلی خیر

5-هماهنگی های مسئول فنی:
1-5 ) آیا هماهنگی مسئول فنی مرکز با کارشناس مسئول آنفلوانزا در شهرستان و ارسال گزارشات منظم به ریاست بهزیستی شهرستان صورت پذیرفته است ؟ بلی خیر
2-5 ) آیا هماهنگی لازم مرکز با مرکز درمانی مشخص جهت ارجاع موارد ضروری انجام می پذیرد ؟ بلی خیر
3-5 ) آیا هماهنگی لازم جهت پیش بینی 30 % نیروی کار اضافه صورت گرفته است ؟ بلی خیر
4-5 ) آیا رعایت کامل موارد بهداشتی در پذیرش و ترخیص کودکان انجام می گیرد؟ بلی خیر
6-ملاحظات کلی:
1-6 )آیا هماهنگی جهت انجام واکسیناسیون پرسنل، کودکان و سایر افراد در معرض خطر مرکز بر علیه آنفلوانزای فصلی صورت پذیرفته است؟ بلی خیر
2-6 ) آیا نکات لازم درخصوص تغذیه کودکان و مددجویان مرکز رعایت شده است؟ بلی خیر
3-6 ) آیا داروهای تب بر ( استامینوفن – ایبوپروفن ) به اندازه کافی وجود دارد ؟
بلی خیر
4-6 ) آیا در مراکز زیر 18 سال قرص آسپرین موجود است؟ بلی خیر
5-6) آیا در پرسنل مرکز از افراد پرخطر حضور دارند؟ بلی خیر

چک لیست شماره 3
7- رعایت نکات مهم در مورد بیمار مبتلا به آنفلوانزای A(H1N1):
1-7) آیا ویزیت روزانه توسط پزشک درخصوص بیماران مرکز صورت می پذیرد ؟ بلی خیر
2-7) آیا استقرار بیمار در اتاق بیمار صورت گرفته است ؟ بلی خیر
3-7)آیا ارجاع بیمار به مرکز درمانی در مورد افراد پرخطر صورت گرفته است ؟ بلی خیر
4-7) آیا نکات مهم بهداشتی توسط بیمار مثلاً استفاده از ماسک رعایت شده است ؟ بلی خیر

8- تعداد موارد مشکوک بیماری
9- تعداد موارد ارجاع بیماری
10- تعداد موارد بستری
11- تعداد موارد مرگ و میر
12- پیشنهادات و توصیه‌ها:

تاریخ بازدید: ...................................نام کارشناس بازدیدکننده:


چک لیست شماره 4
راهنمای ارزیابی مهدهای کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی کشوردر خصوص فعالیت کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای با
منشا خوکیA(H1N1)

نام استان: نام شهرستان:
نام مهدکودک: نوع فعالیت:
خصوصی دولتی خودکفا
حوزه فعالیت: شهری روستایی

1-آموزش و بازآموزی:
1-1 ) آیا فعالیتهای آموزشی و باز آموزی پرسنل مهدکودک انجام شده است؟ بلی خیر
2-1 ) آیا فعالیتهای آموزشی برای والدین کودکان مهدکودک انجام شده است؟ بلی خیر
3-1 )آیا بروشور و پوستر های ارسالی از طرف سازمان به نحوی که در معرض دید باشد نصب شده است ؟ بلی خیر
3-بهداشت مهدکودک :
1-3 ) آیا سطوح و قسمتهایی که کودک با آن در تماس زیاد است از جمله اسباب‌بازی‌ها، میز، وسایل کمک آموزشی و ... به طور مطلوب شستشو و ضد عفونی می‌شود؟ بلی خیر
2-3 ) آیا ملحفه ، روبالشتی ، روانداز حداقل 1 بار در هفته تعویض می شود ؟ بلی خیر
3-3 ) آیا اصول بهداشتی در دفع دستمال کاغذی رعایت می شود ؟ بلی خیر
4-3 ) آیا اصول بهداشتی شستشوی دستهای کودکان بخصوص قبل از خوردن هرگونه غذا رعایت می شود؟ بلی خیر
5-3) آیا اسباب بازی های پارچه ای ، پشمی ، پرزدار و مخملی در مهد کودک از دسترس کودکان خارج شده است؟ بلی خیر
6-3) آیا کف اتاق بازی کودکان با کف‌پوش قابل شستشو پوشیده شده است؟ بلی خیر
4-وسایل مصرفی:
1-4 ) آیا لوازم مصرفی به اندازه کافی در مهدکودک وجود دارد ؟
دستمال کاغذی ماسک مواد شوینده مواد ضدعفونی‌کننده صابون مایع
2-4 ) آیا دستمال کاغذی و مایع صابون در دستشویی با دسترسی آسان برای کودکان وجود دارد؟ بلی خیر
چک لیست شماره 4
3-4 ) آیا دستمال کاغذی در اتاقها جهت کودکان و پرسنل به اندازه کافی وجود دارد ؟ بلی خیر
4-4 ) آیا سطل زباله پدالی درب‌دار در قسمت های مختلف مهدکودک وجود دارد ؟ بلی خیر
5-هماهنگی های مسئول فنی:
1-5 ) آیا هماهنگی مدیر مهدکودک با کارشناس مسئول آنفلوانزا در شهرستان جهت ارسال گزارشات منظم به بهزیستی شهرستان صورت پذیرفته است ؟ بلی خیر
2-5 ) آیا هماهنگی لازم مهدکودک با مرکز درمانی مشخص جهت ارجاع موارد ضروری انجام می‌پذیرد؟ بلی خیر
3-5 ) آیا هماهنگی لازم جهت پیش بینی 30 % نیروی کار اضافه صورت گرفته است ؟
بلی خیر
6-ملاحظات کلی:
1-6 )آیا هماهنگی جهت انجام واکسیناسیون پرسنل مهدکودک بر علیه آنفلوانزای فصلی صورت پذیرفته است ؟ بلی خیر
2-6 ) آیا نکات لازم بهداشتی درخصوص تغذیه کودکان مهدکودک رعایت شده است ؟
بلی خیر
3-6 ) آیا داروهای تب بر ( استامینوفن – ایبوپروفن ) به اندازه کافی وجود دارد ؟
بلی خیر
4-6) آیا در مهد کودک قرص آسپیرین وجود دارد؟ بلی خیر
5-6) آیا در پرسنل مهدکودک از افراد پرخطر حضور دارند؟ بلی خیر
7- رعایت نکات مهم در مورد بیمارمبتلا به آنفلوانزای A(H1N1):
1-7)آیا ارجاع کودک بیمار به والدین بلافاصله صورت گرفته است ؟ بلی خیر
2-7) آیا نکات مهم بهداشتی توسط مراقب مثلاً استفاده از ماسک رعایت شده است ؟
بلی خیر

8- تعداد موارد مشکوک بیماری
9- تعداد موارد بستری
10- تعداد موارد مرگ و میر
11- پیشنهادات و توصیه‌ها:


تاریخ بازدید: ...................................................نام کارشناس بازدیدکننده:

فرم گزارش دهی شماره یک
فرم گزارش‌دهی مراکز تابعه سازمان بهزیستی کشور(به استثنای مهد های کودک) در خصوص بیماری آنفلوانزای با منشأ خوکی از نوع A(H1N1)

نام مرکز :
حوزه فعالیت : توانبخشی ... اجتماعی ..... پیشگیری ......
شهرستان :
استان :

الف - اطلاعات مربوط به بیماران :
1. چند نفر در هفته اخیر مشکوک به بیماری بوده اند؟ ........ نفر
2. از موارد مشکوک در هفته گذشته چند نفر ترخیص شده اند؟ ...... نفر
3. از موارد مشکوک در هفته گذشته چند نفر به اتاق بیمار منتقل شده اند؟ ...... نفر
4. چند نفر در هفته گذشته دارای علائم شدید بیماری بوده اند؟....... نفر
5. از موارد دارای علائم شدید در هفته گذشته چند نفر به مراکز درمانی ارجاع شده اند؟ ...... نفر
6. از موارد دارای علائم شدید در هفته گذشته چند نفر در مراکز درمانی بستری شده اند؟ .... نفر
7. از موارد دارای علائم شدید در هفته گذشته چند نفر فوت شده اند؟ ...... نفر

ب - آیا در هفته گذشته آموزش در خصوص بیماری در مرکز داده شده است؟ توضیح دهید.


ج - آیا در هفته گذشته واکسیناسیون آنفلوانزای فصلی برای مددجویان جدید انجام شده است؟ توضیح دهید.


د - آیا در هفته گذشته از نظر مواد مصرفی کمبودی در مرکز وجود داشته است؟ توضیح دهید.


ه - آیا در هفته گذشته مشکل خاصی در مرکز وجود داشته است؟ توضیح دهید.


فرم گزارش دهی شماره 2
فرم گزارش‌دهی مهدهای کودک سازمان بهزیستی کشوردر خصوص بیماری آنفلوانزای با منشأ خوکی از نوع A(H1N1)
نام مهدکودک :
نوع فعالیت : خصوصی ... دولتی ..... خودکفا ......
شهرستان :
استان :
الف - اطلاعات مربوط به بیماران :
8. چند نفر در هفته گذشته مشکوک به بیماری بوده و از مهدکودک ترخیص شده‌اند؟ ...... نفر
9. چند کودک در هفته گذشته به علت بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند؟....... نفر
10. از موارد دارای علائم شدید بیماری چند کودک در هفته گذشته فوت شده‌اند؟ ...... نفر

ب - آیا در هفته گذشته آموزش در خصوص بیماری در مهدکودک به کودکان داده شده است؟ بلی خیر توضیح دهید.


ج - آیا در یک ماه اخیر آموزش در خصوص بیماری به والدین کودکان داده شده است؟ توضیح دهید. بلی خیر توضیح دهید.


د - آیا واکسیناسیون آنفلوانزای فصلی برای کلیه پرسنل انجام شده است؟ بلی خیر توضیح دهید.


ه - در صورت تغییر پرسنل آیا واکسیناسیون آنفلوانزای فصلی برای پرسنل جدید انجام شده است؟ بلی خیر توضیح دهید.


و - آیا در یک ماه گذشته مهدکودک تعطیل شده است؟
بلی خیر توضیح دهید.

فرم گزارش دهی شماره3

فرم گزارش‌دهی شهرستان به استان در خصوص بیماری آنفلوانزای با منشأ خوکی از نوع (A(H1N1 

 

<><>
ردیف موارد گزارش‌دهی حوزه توانبخشی حوزه پیشگیری حوزه اجتماعی مهدهای کودک
1 تعداد موارد مشکوک بیماری در شهرستان
2 تعداد موارد ترخیص شده از مراکز شهرستان
3 تعداد افراد انتقال یافته به اتاق بیمار در مراکز شهرستان
4 تعداد بیماران دارای علائم شدید در شهرستان
5 تعداد بیماران ارجاع شده از مراکز شهرستان به مراکز درمانی
6 تعداد بیماران معرفی شده از مراکز شهرستان بستری شده در مراکز درمانی
7 تعداد موارد مرگ ومیر در مراکز شهرستان

· آیا در 2 هفته گذشته آموزش در مراکز تحت پوشش شهرستان در خصوص بیماری داده شده است؟ بلی ..... خیر ...... توضیح دهید.


· آیا در 2 هفته گذشته واکسیناسیون آنفلوانزای فصلی برای مددجویان جدید در مراکز شهرستان انجام شده است؟ بلی خیر توضیح دهید.


· آیا در 2 هفته گذشته از نظر مواد مصرفی کمبودی در مراکز شهرستان وجود داشته است؟ بلی خیر توضیح دهید.


· آیا در 2 هفته گذشته مشکل خاصی در مراکز شهرستان وجود داشته است؟بلی خیر توضیح دهید.

فرم گزارش دهی شماره 4

فرم گزارش‌دهی کمیته استانی به کمیته کشوری در خصوص بیماری آنفلوانزای با منشأ خوکی از نوع (A(H1N1

<><>
ردیف موارد گزارش‌دهی حوزه توانبخشی حوزه پیشگیری حوزه اجتماعی مهدهای کودک
1  تعداد موارد مشکوک بیماری در مراکز تحت پوشش استان
2  
تعداد موارد ترخیص شده از مراکز تحت پوشش استان
3 تعداد افراد انتقال یافته به اتاق بیمار در مراکز تحت پوشش استان
4 تعداد بیماران دارای علائم شدید در مراکز تحت پوشش استان
5 تعداد بیماران ارجاع شده از مراکز تحت پوشش استان به مراکز درمانی
6
تعداد بیماران بستری شده مراکز در مراکز درمانی استان
7
تعداد موارد مرگ ومیر در مراکز تحت پوشش استان

· آیا در ماه گذشته آموزش در خصوص بیماری در سطح مراکز و ادارات تابعه استان داده شده است؟ بلی .... خیر .... توضیح دهید.


· آیا در ماه گذشته واکسیناسیون آنفلوانزای فصلی برای مددجویان جدید مراکز در استان انجام شده است؟ بلی .... خیر ..... توضیح دهید.


· آیا در ماه گذشته از نظر مواد مصرفی کمبودی در سطح مراکز استان وجود داشته است؟ بلی .... خیر .... توضیح دهید.


· آیا در ماه گذشته مشکل خاصی در سطح مراکز و ادارات تابعه استان وجود داشته است؟ بلی .... خیر .... توضیح دهید.

لینک مرتبط:
دستورالعمل اجرایی پیشگیری و کنترل آنفلوانزا A

 

تغییر قالب صفحه