لایحه پیشگیری از وقوع جرم

لایحه پیشگیری از وقوع جرم
لایحه پیشگیری از وقوع جرم

ماده 1- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
ماده 2- در اجراء بند (5) اصل (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بریا تهیه، تنظیم و پیگیری سیاست‌های جامعع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر اجراء آن و حمایت از مشارکت مردم و نهادها و انجمن‌های مردمی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1- رئیس قوه‌قضائیه(ریاست شورا)
2- معاون اول رئیس‌جمهور(نایب رئیس)
3- دادستان کل کشور
4- رئیس سازمان صداوسیما
5- فرمانده نیروی انتظامی
6- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
7- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
8- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
9- روسای سازمان‌های بهزیستی و تأمین اجتماعی
10-فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
11- رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم(دبیر شورا)
12- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اجتماعی هر کدام یک نفر با تصویب مجلس به عنوان ناظر
13- رئیس شورای عالی استان‌ها
14- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
15- دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های حقوق، گرایش جرم‌شناسی، روانشناسی یا جامعه‌شناسی به پیشنهاد رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم و انتخاب رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

تبصره- دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌توانند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را به عنوان عضو مدعو دعوت کند.

ماده 3- وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر است:
1- تعیین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام.
2- تبیین نوع و محدوده وظایف هر یک از نهادها و سازمان‌ها در امر پیشگیری در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
3- اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت جلوگیری از اطانه دادرسی و اجراء سریع احکام کیفری.
4- اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری.
5- اتخاذ سیاست‌های لازم بریا توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری ئ ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشارکت سازمان‌های غیردولتی و مردمی در این زمینه.
6- ارزیابی نتایج اجراء طرح‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه.
7- پیشنهاد اعتبارات لازم و اتخاذ تدابیر مناسبب برای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از طریق دولت و قوه‌قضائیه.

تبصره 1-مصوبات این شورا در حوزه وظایف قوه‌قضائیهه توسط رئیس قوه‌قضائیه و در حوزه وظایف قوه مجریه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود این مصوبات پس از ابلاغ برای تمامی نهادها و سازمان‌ها در حدود وظایف قانونی آنها لازم‌الاجراء است.
تبصره 2- دولت موظف است هر ساله بودجه مربوطه را در ردیف مستقل تحت عنوان "پیشگیری از وقوع جرم" ذیل اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران منظور نماید تا با تصویب شورای عالی به سازمان‌ها و نهادهای اجرایی اختصاص یابد.

ماده 4- برای نظارت بر اجراء دقیق مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، کمک به پیشبرد راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌های ملی و منطقه‌ای پیشگیری، مطالعه و پژوهش در حوزه‌های راهبردی پیشگیری، با ادغام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر و با استفاده از امکانات فعلی آنها و قوه‌قضائیه، سازمان پیشگیری از وقوع جرم با وظایف زیر در قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود:

1- تهیه و تدوین پیش‌نویس برنامه‌های ملی پیشگیری از جرم.
2- ساماندهی و نظارت بر اجراء برنامه‌ها و طرح‌های ملی، منطقه‌ای و محلی پیشگیری از وقوع جرم.
3- بررسی کارشناسی نتایج اجراء برنامه‌ها و طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم و تهیه گزارش‌هایی از آنها.
4- ارایه کمک‌های فنی و مشاوره‌ای به نهادها در اجراء برنامه‌های ملی و مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تلاش بریا رفع موانع و مشکلات اجراء آن.
5- انجام مطالعات فنی و تخصصی در حوزه‌های مختلف پیشگیری و اعلتم نتایج آن به دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط.
6- تأمین آمار و اطلاعات لازم برای شورای عالی پیشگیری از وقع جرم.
7- بررسی و پیشنهاد اعتبارات لازم بریا اجراء طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری به شورای عالی پیشگیری از وقع جرم.
8- انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از وقع جرم.

تبصره 1- رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم به وسیله رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌شود.
تبصره 2- وظایف قانونی ستاد مبارزه با موادمخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده این سازمان می‌باشد.

ماده 5- برای هماهنگی در اجراء طرح‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری از وقوع جرم، تشویق نوآوری‌های منطقه‌ای و تقویت‌ساز و کارهای محلی در این زمینه شورای استای پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر است:
1- استاندار(ریاست شورا)
2- رئیس کل دادگستری(نائب رئیس)
3- دادستان شهرستان مرکز استان(دبیر شورا)
4- رئیس شورای اسلامی استان
5- فرمانده نیروی انتظامی استان
6- یک نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر
7- مدیرکل امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان
8- رئیس سازمان آموزش و پرورش استان
9- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان
10-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
11- مدیرکل کار و امور اجتماعی استان
12- مدیرکل صداوسیمای استان
13-مدیرکل سازمان بهزیستی استان
14- مدیرکل اداره اطلاعات استان
15- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان
16- رئیس دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در صورت تعدد به انتخاب استاندار و دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های مرتبط به انتخاب رئیس شورای استانی.

تبصره 1- دبیر شورای استانی به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را به عنوان عضو مدعو دعوت می‌نماید.
تبصره 2- محل استقرار دبیرخانه استانی در دادسرای مرکز استان خواهد بود.

ماده 6- وظایف شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر است:
1- اجراء تصمیمات و سیاست‌های شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان.
2- تدوین برنامه‌های استانی پیشگیری از وقوع جرم.
3- بررسی تصویب و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های استانی و شهرستانی پیشگیری و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجراء آن.
4- برنامه‌ریزی برای سهیم کردن دیدگاه و نظر شهروندان و ساکنان محله‌ها در تهیه و تنظیم برنامه‌های پیشگیری.
5- به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیردولتی و مردمی در اجراء طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری.
6- ارایه گزارش‌های منظم و ادواری از اجراء طرح‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری به سازمان پیشگیری از وقوع جرم.
7- هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر عملکرد آنها.
8- پیش‌بینی بودجه و منابع لازم برای اجراء طرح‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری و اعلام آن به سازمان پیشگیری از وقوع جرم.

ماده 7- برای هماهنگی در اجراء طرح‌ها و برنامه‌های شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجراء آن، شورای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر می‌باشد:
1- فرماندار(ریاست شورا)
2- رئیس دادگستری(در شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)(نائب رئیس)
3- دادستان عمومی و انقلاب(دبیر شورا)
4- رئیس شورای اسلامی شهرستان
5- فرمانده نیروی انتظامی شهرستان
6- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان
7- رئیس اداره زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی شهرستان
8- رئیس اداره بهزیستی شهرستان
9- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان
10-رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان
11- رئیس اداره اطلاعات شهرستان
12- فرمانده ناحیه مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان
13- سه نفر از متخصصان و کارشناسان در رشته‌های مرتبط به انتخاب رئیس شورای شهرستانی پیشگیری.

ماده 8- وظایف شورای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر است:
1- اجراء مصوبات و سیاست‌های شورای عالی و استانی پیشگیری از وقوع جرم در سطح شهرستان.
2- اجراء بندهای مربوط به وظایف شورای استانی موضوع ماده(6) این قانون در سطح شهرستان.
3- پیش‌بینی بودجه و منابع لازم بریا اجراء طرح‌ها و برنامه‌های شهرستانی پیشگیری و اعلام آن به شورای استانی پیشگیری از وقع جرم.

ماده 9- در صورت نیاز به پیشنهاد شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان و تصویب شورای پیشگیری از وقع جرم استان، شورای پیشگیری از وقوعع جرم بخش با عضویت رئیس با نماینده آن دسته از دستگاه‌هایی که در بخش مستند و با شرح وظایف مشابه شورای پیشگیری از وقع جرم شهرستان تشکیل خواهد شد.

ماده 10- آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری تهیه و پس از تأیید رئیس قوه‌قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
لایحه فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم اردیبشهت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

تغییر قالب صفحه