آرشیو اسناد و قوانین

آرشیو اسناد و قوانین 

دستورالعمل استانداردسازی تابلو سردرب واحدهای دولتی و غیردولتی سازمان بهزیستی
منشور کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
همکاری مشترک با صلیب سرخ- کرمانشاه 
همکاری مشترک با صلیب سرخ- خوزستان
طرح پلاک ویژه معلولین
دستورالعمل برگزاری گردهمایی های سازمان بهزیستی کشور
دستورالعمل فرآیند تصویب طرح ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در شورای معاونین سازمان 
آیین نامه "شورای عالی راهبردی" سازمان بهزیستی کشور
راهنمای ورود خدمات مربوط به بحث ازدواج – معاونت مشاركتهای مردمی
دستورالعمل یارانه آموزش
دستورالعمل اجرایی ستاد ازدواج و امور جهیزیه
دستورالعمل اجرایی ثبت نام و اولویت بندی متقاضیان فاقد مسکن
دستورالعمل اجرایی طرح‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد
شرح وظایف کمیته استانی کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای A
دستورالعمل اجرایی پیشگیری و کنترل آنفلوانزا A
اصلاحیه دستورالعمل تاسیس اداره و انحلال انواع مراکز مشاوره
لایحه پیشگیری از وقوع جرم 
مجوز مراجع عظام تقلید برای پرداخت زکات فطره به سازمان بهزیستی
كنوانسيون حقوق معلولان
شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان بهزيستي كشور 
پیمان حقوق کودک 
معافیت مالیاتی برخی از همکاران با بهزیستی

تغییر قالب صفحه