دفتر امور مراکز توانبخشی روزانه و توانپزشکی

دفتر توانپزشکی و مراکز روزانه-        مراکز روزانه توانبخشی

-        امور توانپزشکی

-        تجهیزات و وسایل کمک توانبخشی

-        کاشت حلزون شنوایی

-        امور هنری معلولین

 

مراکز روزانه توانبخشی:

مراکز روزانه توانبخشی مراکزی را شامل می شود که با مجوز سازمان بهزیستی و تحت نظارت این سازمان در جهت ارائه خدمات آموزشی و تخصصی توانبخشی به گروههای هدف سازمان به صورت روزانه فعالیت می نماید و در قبال ارائه خدمت به افراد از یارانه سازمان بهزیستی برخوردار می گردد.این مراکز شامل مراکز آموزشی، حرفه ای و کارگاههای حمایت شده جهت معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن می باشد که طبق یک برنامه آموزشی مدون و دستورالعمل های خاص مراکز فعالیت می نمایند.

انواع مراکز روزانه :

1-     مراکز آموزشی و توانبخشی معلولین ذهنی زیر 14 سال

2-    مراکز حرفه آموزی معلولین ذهنی بالای 14 سال

3-    کارگاههای حمایت شده معلولین ذهنی

4-    مراکز آموزشی و توانبخشی معلولین جسمی حرکتی زیر 14 سال

5-    مراکز حرفه آموزی معلولین جسمی حرکتی بالای 14 سال

6-    مراکز روزانه توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به ا ختلالات شنوایی

7-    مراکز روزانه توانبخشی خانواده و توانخواه کم بینا و نابینا

8-    مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی سالمندان

9-    مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی بیماران روانی مزمن

10-  کارگاههای حمایت شده بیماران روانی مزمن

 

 

توانپزشکی:

ارائه خدمات تخصص توانپزشکی:

توانپزشکی شامل مجموعه اقدامات تشخیصی ، درمانی و توانبخشی آموزشی است که در جهت بهبود نقص های عارض شده در فرد به حداقل رساندن پیامدهای ناتوان کننده ناشی از نقص می باشد خدمات شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، و بیناسنجی، و ارتوپدی فنی و پرستار توانبخشی و روانشناسی می باشد.

فیزیوتراپیست:

با استفاده از عوامل فیزیکی مانند گرما، سرما، نور، الکتریسته و ... عوامل مکانیکی مانند تمرینها و حرکات، در جهت بهبود و درمان و یا بازگرداندن کار اعضای بدن و هدایت بیمار برای استفاده از توانائیهای باقی مانده و قابل دستیابی به منظور جبران هر چه بیشتر ناتوانائیها در حد امکان کوشش می نماید.

کاردرمانگر:

با استفاده از کار و فعالیت هدفدار می تواند سلامت فرد را تحت تاثیر قرار دهد، با آموزش مهارتهای روزمره زندگی، پیشرفت و توسعه مهارتهای درکی، حرکتی، پیشرفت مهارتهای بازی و اوقات فراغت و شناساندن کاربرد وسایل کمک حرکتی و اندام مصنوعی، استفاده از کارهای دستی و تمرین های درمانی به منظور افزایش عملکرد و ... بصورت فردی یا گروهی اقدامات لازم جهت توانبخشی معلول را ارائه می نماید.

ارتوپدي فني:

با ساخت وسائل كمكي حركتي (ارتز) به منظور جلوگيري از بدشكليها و يا تصحيح اندامها و تنه و يا ساخت اندامهاي مصنوعي (پروتز) كه جانشين دست و يا پاي از دست رفته مي‌گردد در امر توانبخشي فعاليت مي‌نمايد.

گفتار درماني:

علمي است كه به درمان اختلالات گفتاري مي‌پردازد منظور از اختلالات آن دسته اشكالات يا نقص‌هايي هستند كه بر روي زبان، گفتار، صدا و ريتم آهنگ صداها اثر مي‌گذارد اساس برنامه گفتار درماني با تكيه بر تمرين و تكرار تكنيك‌هاي درماني به ويژه مشاوره با نزديكان بيمار جهت تمرينات در منزل پايه‌ريزي شده است.

از انواع اختلالات گفتاري كه مي‌توانند از خدمات گفتار درماني بهره‌مند گردند عبارتند از زبان پريشي، گرفتگي صدا، لكنت، كودكان مبتلا به فلج مغزي، كودكان مبتلا به شكاف كام (لب شكري)، اختلالات توليد و اختلال در خواندن.

 

 شنوايي شناسي:

عبارت است از علم شناخت شنوايي و فرآيند شنيداري و اختلالات آن

مهمترين وظايف يك شنوايي شناس عبارت است از انجام آزمون‌هاي شنوايي، بيماريابي در مكان‌هاي مختلف، توانبخشي ناشنوايان شامل آموزش گفتار خواني (لب خواني)، زبان اشاره، تجويز و آموزش وسايل كمكي شنوايي مثل سمعك.

بينايي سنجي:

عبارت است از علم مراقبت‌هاي بينايي و هدف آن تشخيص اختلالات بينايي است. از مهمترين وظايف بينايي سنجي مي‌توان به انجام آزمون‌هاي بينايي، تجويز و آموزش وسايل كمكي بينايي، ساخت عينك‌هاي طبي، تشخيص درمان غير دارويي را نام برد.

پرستار توانبخشي:

جهت حفظ عملكرد و فعاليتهاي موجود فرد معلول و همچنين جلوگيري از بروز عوارضي مانند زخم بستر كه مي‌تواند ناتواني را بيشتر و طولاني‌تر كند در تيم توانبخشي فعاليت مي‌نمايد.

 مددكاري اجتماعي:

بر اساس دانش و مهارت‌هاي خاص به معلول و خانواده او كمك مي‌كند تا به كاهش فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و روحي بتواند در جريان كلي برنامه توانبخشي قرار گيرد و آمادگي كافي براي اجراي نقش اجتماعي در مرحله ورود به خانواده و جامعه و كار را كسب كند.

روانشناس:

با گردآوري دانستنيها و واقعيتها درباره فرد معلول در خصوص قابليت‌هاي وي بررسي نموده و در راستاي موانع پذيرش معلوليت توسط فرد و مواجه با واقعيت‌هاي افزايش اعتماد به نفس و انگيزه فرد جهت غلبه بر موانع و رفع مشكلات شخصي، خانوادگي و اجتماعي فعاليت مي‌نمايد.

كودكان معلول اگر اجازه داشته باشند اغلب قدرت تصور و نيروي فراواني را در طرح راه‌هايي براي حركت، ارتباط يا پذيرفتن آنچه بدان نيازمندند نشان مي‌دهند. با كمك و تشويق و آزادي، كودك معلول اغلب مي‌توانند بهترين درمانگر خود باشند و بهترين درمان در فعاليت روزانه جاي دارد، بازي، كار، ارتباط و استراحت و ...

ـ بديهي است آنچه برنامه توانبخشي معلولين را موفق مي‌سازد پذيرش و حمايت از جانب خانواده علاوه بر ارائه خدمات تخصصي و آموزشهاي لازم و داشتن شغل در بازار آزاد و يا در محل كاري حمايت شده و حمايت از جانب دولت است.

در حال حاضر 10 مرکز فیزیوتراپی ،1 مرکز شنوایی شناسی،3 مرکز گفتار درمانی،2 مرکز کار درمانی، فعال می باشد.

 

 

تجهیزات و وسایل کمک توانبخشی:

در راستای توانبخشی و توانمند سازی معلولین در کنار خدمات تخصص نیاز به استفاده از وسال کمک توانبخشی بسته به نوع معلولیت می باشد که تامین بموقع و استفاده بموقع ومناسب معلولین از وسایل کمک توانبخشی می تواند در بازتوانی و پیشگیری از معلولیتهای ثانویه نقش موثری داشته باشد.

وسایل کمک توانبخشی معلولین جسمی حرکتی:

صندلی چرخدار ،عصا،واکر،تشک مواج، تخت،تشکچه،ویلچر،.....

وسایل کمک توانبخشی معلولین ناشنوا:

سمعک ،باطری سمعک،......

وسایل کمک توانبخشی نابینایان:

لوح وقلم ،دستگاه پریکینز،دستگاه بهدید،عینک ،رایانه، نرم افزار گویا ......

تعدادی از معلولین جسمی حرکتی،ضایعه نخاعی وهمچنین معلولین ذهنی وسالمندان باتوجه به مشکلات جسمی ممکن است نیاز به وسایل بهداشتی همچون سوند،پوشک،کیسه ادرار،گاز استریل.... را داشته باشند. تامین وتوزیع وسایل کمک توانبخشی وبهداشتی از جمله فعالیتهای دفتر مراکز روزانه وتوانپزشکی می باشد.

کاشت حلزون شنوایی:

تعریف: کاشت حلزون تکنولوژی پیش رفته ای است که شنوایی را برای کودکانی که با استفاده از سمعک نیز قادر به شنیدن نمی باشد ایجاد می نماید . انجام این عمل در مراکز تخصصی به همراه توانبخشی قبل و بعد از آن موجب رشد مهارتهای گفتار و زبان آموزش مفاهیم و درک مطلب میگرددو کودک می تواند همچون افراد با شنوایی طبیعی در فعالیتهای اجتماعی حضور یابند.

هدف از کاشت حلزون :  قادر سازی فرد ناشنوا به شنیدن که موجب رشد مهارتهای گفتار وزبان وبرقراری ارتباط کلامی با دیگرافراد جامعه گردد. سازمان بهزیستی به ناشنوایانی که کاندید کاشت حلزون می گردند مبلغی را به عنوان کمک هزینه کاشت حلزون کمک نموده وخدمات تخصصی پس از کاشت حلزون همچون گفتار درمانی نیز از طریق مراکز سازمان بهزیستی قابل ارائه می باشد.

امورهنری معلولین:

جهت افزایش توانمندی های معلولین،نمایش تواناییها،تقویت روحیه معلولین وافزایش مشارکت اجتماعی معلولین فعالیتهای هنری نقش بسیار مهمی داشته واز اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد.در همین راستا سازمان بهزیستی از فعالیتهای هنری معلولین حمایت نموده واقدام به برگزاری جشنواره های مختلف تئاتر نمایشگاه عکس ونقاشی و... می نماید.

در مناسبتهای مختلف معلولین وسالمندان همچون روزجهانی معلولین ،روزجهانی نابینایان،روزجهانی ناشنوایان،روزجهانی سالمندان وهمچنین هفته بهزیستی سازمان بهزیستی با همکاری تشکلهای غیر دولتی اقدام به برگزاری مراسم به منظور نمایش توانمندی های این افراد می نماید که هنرمندان معلول در برگزاری این مناسبتها نقش عمده ای را دارا می باشند. همچنین با برگزاری دوره های آموزشی در کلیه مراکز روزانه غیردولتی برنامه موسیقی درمانی و هنردرمانی به جد پیگیری و اجرا می گردد.

توانبخشی حرفه ای معلولین :

هدف از تاسیس و فعالیت مراکز حرفه آموزی، آموزش مهارتهای پایه ، آموزش مهارتهای اجتماعی، آموزش های رفتار کاری برای به حداکثر رساندن توانایی های بالقوه و نیز کاهش مشکلات رفتارهای ناشی از معلولیت بمنظور کسب آمادگی های لازم برای حضور در مراکز شغلی حمایت شده ( کارگاه های تولیدی حمایتی، واحدهای صنفی تیپ دو، مراکز پشتیبانی شغل- SE) برای دستیابی به حد استقلال نسبی اجتماعی و اقتصادی همراه با کرامت انسانی می باشد.

توانبخشی حرفه ای:

توانبخشی حرفه ای به مجموعه ای از خدمات اطلاق می شود که به افراد دارای معلولیت های حسی- حرکتی، ذهنی ، اختلالات طیف اتیسم و نیز روانی، به منظور دستیابی به مهارتها و توانمندی های لازم برای آماده سازی و دستیابی به اشتغال حمایتی، ارائه می گردد.

مراکز توانبخشی حرفه ای:

به مراکز روزانه ای اطلاق می شود که مجموعه ای از خدمات آموزشی، توانبخشی و حرفه آموزی را به افراد معلول واجد شرایط به تفکیک نوع معلولیت در راستای کسب مهارت حرفه ای و ورود به عرصه کارگاهی و اشتغال پایدار ارائه می نماید.

واحدهای مرکز توانبخشی حرفه ای:

هر مرکز توانبخشی حرفه ای بر حسب نیاز به دو واحد پیش حرفه ای و حرفه آموزی تفکیک و به تکمیل ظرفیت مبادرت نماید.

-        واحد پیش حرفه ای :  به واحدی اطلاق می شود که مجموعه ای از خدمات آموزشی پایه و توانبخشی و حرفه آموزی را به مددجویان کم توان ذهنی و اختلالات طیف اتیسم شدید ارائه می نماید. در این واحد مددجویانی که شرایط ورود به واحد حرفه آموزی را ندارند، پذیرفته می شوند.

-        واحد حرفه آموزی : در این واحد، مجموعه ای از خدمات آموزشی، توانبخشی و حرفه آموزی را به توانخواهانی که توان دریافت آموزش های لازم در حرفه ای خاص را دارند، همراه با آموزش های مرحله مقدماتی در راستای کسب آمادگی شغلی ارائه می گردد.

 

فرد دارای معلولیت :

فردی است که به دلیل نقص دائمی در عملکرد فیزیولوژیک و یا ساختار تشریحی بدون دچار محدودیت در عملکرد، فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی شده است. کلیه افراد با معلولیت های گوناگنون که امکان حضور در سایر زمینه های آموزشی را نداشته باشند، می توانند در مراکز توانبخشی حرفه ای بر حسب نوع و شدت معلولیت در سطوح پیش حرفه ای و حرفه آموزی پذیرش شوند.

کارگاه تولیدی حمایتی :

کارگاهی است که با تاکید بر نیازسنجی و بازار یابی برای تولید و عرضه محصولات و یا خدمات با کیفیت، برنامه ریزی شده و شرایط آموزش و اشتغال حمایتی را برای افراد معلول( توانخواه) فراهم می نماید. این کارگاه می تواند از کارگاه های مختلفی تشکیل گردد که نوع کارگاه و حرفه انتخابی بایستی به کمیته پذیرش شهرستان معرفی گردند. در این کارگاه توانخواهان بصورت تلفیقی از انواع معلولیت حضور داشته و پس از طی دوره کوتاه آموزش های تابعی در حرفه مورد نظر به عنوان « کارورز و یا کارگر حمایتی » به فعالیت خواهند پرداخت.

 

مراکز توانبخشی معلولان ( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان ذهنی):

معلول ( توانخواه) ذهنی( فرد با ناتوانی هوشی رشدی):

فردی است که دارای نقص در کارکرد هوشی ( عقلانی) ( مانند حل مسئله، برنامه ریزی ، استدلال و قضاوت) همچنین دارای نقص در عملکرد انطباقی ( مانند ارتباط، مشارکت اجتماعی و زندگی مستقل) در حوزه عملی، اجتماعی و مفهومی بوده و نمره هوشبهر وی بر اساس آزمون های استاندارد حداکقر (5± 70) باشد. این نقص در دوران رشد( زیر 18 سال ) رخ می دهد.

در این دستورالعمل ، تعیین بهره ی هوشی از طریق اجرای آزمون استنفورد- بینه و عملکرد انطباقی با آزمون رشد اجتماعی واینلند خواهد بود.

کودک دارای تاخیر رشدی:

کودکی است که به دلیل وقفه های قابل توجه در یک یا چند حیطه ی رشدی، در زمینه ی مهارت های گفتاری، شنوایی، بینایی، حرکتی، اجتماعی و شناختی از بدو تولد تا سن قبل از مدرسه دچار مشکل بوده و در صورت دریافت مداخلات بهنگام، به مراحل رشد طبیعی بازخواهد گردید. در واقع این عبارت برای کودکانی به کار می رود که خصوصیات برجسته تحولی در حیطه های حرکتی، شناختی، عاطفی و اجتماعی که با توجه به سنشان از آنها انتظار می رود را بروز نداده اند.

 

 

مرکز غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان ذهنی زیر 14 سال :

به مرکزی اطلاق می گردد که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تاسیس گردیده و تحت نظارت آن توانخواهان ذهنی زیر 14 سال( تمام) واجد شرایط آموزش و توانبخشی و با بهره هوشی تربیت پذیر و آموزش پذیر که امکان استفاده از مدارس سازمان آموزش و پرورش استثنایی را ندارند، به صورت روزانه پذیرش می شوند.

 

مراکز توانبخشی معلولان ( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و توانخواه کم بینا و نابینا)

تعریف نابینا:

نابینا به فردی اطلاق می شود که حدت بینایی او در چشم بهتر با بهترین اصلاح توسط عدسی های تصحیح کننده به میزان کمتر از 200/20 یا کمتر از 1/0 و یا میدان دید کمتر از 20 درجه باشد یا به عبارت دیگر حوزه دید او چنان محدود باشد که نتواند اجسام را در بیش از زاویه 20 درجه ببیند.

تعریف کم بینا:

کم بینا به فردی اطلاق می شود که حدث بینایی وی در چشم بهتر با بهترین اصلاح توسط عدسی های تصحیح کننده بین 200/20 تا 80/20 باشد.

خدمات آموزشی توانبخشی خانواده و توانخواه کم بینا و نابینا:

این خدمات با در نظر گرفتن مقطع سنی فرد و با هدف دست یافتن وی به استقلال نسبی طراحی و ارائه می شوند. این خدمات شامل آموزش: برقراری ارتباط با محیط و دیگران ، تقویت حواس، جهت یابی و تحرک بی خطر، مهارت های فکری، مهارت های روزمره زندگی( پوشیدن لباس، غذا خوردن و ...) مهارت استفاده از وسایل کمک بینایی ( بزرگ کننده های نزدیک و دور)، مهارت یادداشت برداری با بریل، مهارت استفاده از وسایل کمک آموزشی، مهارت برقراری روابط اجتماعی و استفاده از اوقات فراغت می باشند.

همچنین خانواده ها به ویژه والدین ، نحوه چگونگی برقراری ارتباط، پاسخگویی به نیازها، مستقل ساختن، تعلیم و تربیت، بازی، سرگرم نمودن توانخواه و شامل نمودن وی در اوقات فراغت را آموزش می بینند.

 

مراکز توانبخشی معلولان ( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی)

فرد مبتلا به اختلالات شنوایی:

به فردی اطلاق می شود که مبتلا به نقص در دریافت محرکات شنیداری( افت شنوایی) و یا پردازش ادراکی محرکات شنیداری و فعالیت نوروبیولوژیکی زمینه در آن پردازش ها ( اختلال  پردازش شنیداری) می باشد.

خدمات توانبخشی کودکان مبتلا به اختلالات شنوایی:

مجموعه اقدامات و خدمات ویژه کودکان اختلالات شنوایی جهت آسان نمودن ارتباط دریافتی و بیانی، با استفاده از وسیله تقویت کننده مناسب و ارائه آموزش های ویژه به این افراد می باشد.

مرکز غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی:

به مرکزی اطلاق می گردد که توسط افراد حقیقی و حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور( معاونت توانبخشی) تاسیس گردیده و طبق ضوابط و مقررات مندرج در این دستورالعمل ، به کودکانی که از سنین شیرخوارگی به دلیل ابتلا به اختلالات شنوایی در یادگیری و بکارگیری گفتار و زبان دچار مشکلاتی شده اند و نیز به والدین این کودکان ارائه خدمت می نماید.

مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان ( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی سالمندان)

تعریف سالمند:

به افرادی اطلاق می گردد که دارای 60 سال و بالاتر باشند. از نظر سنی به سه گروه سالمند جوان( 70-60سال)، سالمند میانسال(80-71 سال) و سالمند پیر ( 81 سال به بالا) تقسیم می گردند و از نظر میزان وابستگی به 3 گروه سالمندان دارای حداقل وابستگی ، وابستگی نسبی و حداکثر وابستگی تقسیم می شوند.

مرکز غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی سالمندان:

به مرکزی گفته می شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تاسیس گردیده و تحت نظارت آن، به سالمندان واجد شرایط، توسط تیم تخصصی توانبخشی ، به صورت روزانه، خدمات آموزشی، توانبخشی پزشکی، توانبخشی حرفه ای ارائه می گردد.

مراکز توانبخشی معلولان ( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان جسمی حرکتی)

تعریف معلول( توانخواه) دارای اختلال جسمی حرکتی:

به فردی اطلاق می شود که در سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی با علل مادرزادی و یا اکتسابی دچار اختلال می باشد و مشکلات حرکتی و پوسچرال ناشی از اختلال به دنبال فقدان و یا عدم کارایی در ساختار تشریحی اندام ها، تنه و ستون فقرات موجب محدودیت در انجام امور شخصی، فعالیت های زندگی و تکالیف اجتماعی وی می گردد.

مرکز غیردولتی روزانه آموزشی توانبخشی معلولان جسمی حرکتی:

مرکزی است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی ، به منظور فراهم آوردن مجموعه کاملی از خدمات توانبخشی و آموزشی مورد نیاز افرادی که دچار معلولیت جسمی حرکتی شده اند، طراحی شده است.

 

مراکز توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن ( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی بیماران روانی مزمن)

بیمار روانی مزمن:

به بیماری اطلاق می شود که علائم بالینی و رفتاری مشخص بیماری روانی وی به مدت حداقل 2 سال در فرد قابل تشخیص بوده و یا بیمار به دلیل بیماری روانی سابقه بستری شدن در بیمارستان به مدت بیش از یک بار در طی دو سال گذشته را داشته و در حال حاضر نیز از نظر عملکرد اجتماعی و شغلی و یا هردو دچار مشکل باشد. این نوع بیماری ها شامل اسکیزوفرنی، اختلالات خلقی، عاطفی و مانند آنها بوده و ملاک تشخیص آنها آخرین نسخه ی راهنمای تشخیصی و آماری بیماری های روانی ( در زمان تنظیم این دستورالعمل نسخه ی DSM-5 و دهمین طبقه بندی بین المللی بیماری ها ICD-10 ) می باشند. تشخیص مزمن بودن اختلال و یا وجود افت کلی عملکرد، با روانپزشک معالج( با توجه به سوابق پزشکی، معاینه و آزمون های انجام شده) و تائید کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت( با حضور حداقل یک نفر روانپزشک) می باشد.

مرکز غیردولتی روزانه درمانی و توانبخشی بیماران روانی مزمن:

به مرکزی اطلاق می شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تاسیس گردیده و در آن به صورت روزانه به بیماران، خدمات توانبخشی در ابعاد مختلف پزشکی، روانی اجتماعی ، آموزشی و حرفه ای و نیز به خانواده ی بیماران، خدمات آموزشی، ارائه می شود.

مراکز توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن ( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی افراد دارای اختلال طیف اتیسم):

فرد دارای اختلال طیف اتیسم:

فرد دارای اختلال طیف اتیسم فردی است که در دو حیطه ارتباطی/ اجتماعی و رفتاری دارای مجموعه ای از علایم و نشانگان است که باعث می شوند فرد، نیازمند گستره ای از خدمات و حمایت ها از جانب متخصصان مختلف باشد. افراد دارای این اختلال، تفاوت و ناتوانی هایی در زمینه ارتباطات و اجتماعی شدن و علاقه محدود و رفتارهای تکراری ، از خود نشان می دهند که حاکی از تفاوت در شیوه های تخیل و تفکر ایشان می باشد. این افراد مشکلاتی در عملکرد مغز و دستگاه عصبی دارند که باعث می شود تا در زمینه آموزش، اجتماعی شدن، برقراری ارتباط معنی دار و نیز بروز رفتارهای متناسب با سن و هنجارهای جامعه نیازمند آموزش و توانبخشی ویژه و تخصصی باشند.

مرکز غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی افراد دارای اختلال طیف اتیسم:

به مرکزی اطلاق می گردد که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تاسیس گردیده و در آن به افراد دارای اختلال طیف اتیسم ، به صورت روزانه خدمات توانبخشی در ابعاد پزشکی، آموزشی، روانی و اجتماعی، و نیز خدمات فرهنگی- هنری و ورزشی و به خانواده ی ایشان نیز خدمات آموزشی، ارائه می شود. بخشی از این خدمات می تواند از طریق کارکنان تخصصی مرکز و با کسب مجوز رسمی از سازمان بهزیستی، در محل سکونت، به فرد دارای اختلال و یا خانواده ی وی ارائه می گردد.

تغییر قالب صفحه