امور پیشگیری
مراکز تحت نظارت دولتی- امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان فارس 
ردیف نام گروه شهرستان نوع مرکز حوزه فعالیت نوع فعالیت مدیرمسئول آدرس تلفن نماینده گروه
1 دولتی شیراز مرکز دولتی پیشگیری مشاوره پزشکی ژنتیک دکتر مریم تقدیری بلوار کوی زهرا اداره بهزیستی شهرستان شیراز 7276210
2 پرتو بستری شیراز مرکز دولتی پیشگیری درمان اعتیاد نوشین صفرپور همت جنوبی کوچه شهید شیخی سمت راست کوچه سوم 8238050
3 مرکزدرمان سرپایی پرديس جهرم مرکز دولتی پیشگیری درمان اعتیاد فريدون فكري جهرم شهر خفر كنار مركز بهداشت 0792-3222517
4 مرکزدرمان سرپایی حيات سبز اقليد مرکز دولتی پیشگیری درمان اعتیاد محسن ذاكري اقليد خيابان انقلاب كوي شبنم مركزدرمان اعتياد 07524226009
5 شهرک سعدی شیراز مرکز دولتی پیشگیری گذری صبا دیلمی سعدی گود گل کنان – گوچه شهید خلیفه
6 مرکز درمان وبازتوانی دلهای صبور فیروزآباد مرکز دولتی پیشگیری اقامتی میان مدت فیض علی نجفی فیروزآباد - جنب کلانتری 11
7 مرکز اقامتی میان مدت شهید رودکی شیراز مرکز دولتی پیشگیری اقامتی میان مدت محبوبه افتخار کوار روستای بنون 09173023075
8 دولتي نگاه نو گراش مرکز دولتی پیشگیری خدمات مشاوره اطهر دامن كشان گراش، انتهاي بلوار شهدا، جنب كميته امداد امام خميني(ره) 0782-2226016(106)
تغییر قالب صفحه