امور پیشگیری -درمان اعتیاد
مراکز تحت نظارت درمان اعتیاد غیر دولتی- امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان فارس
ردیف نام گروه شهرستان نوع مرکز حوزه فعالیت نوع فعالیت مدیرمسئول آدرس تلفن نماینده گروه
51 T.C شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد محبوبه افتخار بلوار هفت تنان کوچه روبروی بانک صادرات 2288258
52 مرکزدرمان سرپایی آفتاب شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دکتر آزیتا آزما کوی زهرا روبروی ثبت احوال 7271952
53 مرکزدرمان سرپایی نگین شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دکتر ابراهیم موسوی دروازه کازرون روبروی مرکز بهداشت طبقه فوقانی مبل درنا 7366471
54 مرکزدرمان سرپایی افق شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دکتر حسین خلیلی خیابان نادر تقاطع شمس روبروی داروخانه کیوان 8301504
55 مرکزدرمان سرپایی پرتو شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد وحید خالو-الهام حاتمی خیابان اردیبهشت جنب بیمارستان امامی 2343533
56 مرکزدرمان سرپایی زایجانی شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دکترزایجانی آرامگاه سعدی نبش کوچه حمام 7363099
57 مرکزدرمان سرپایی نشاط امین شیراز مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد رباب مدارا ستارخان روبروی مسکن و شهرسازی 6284782
58 مرکزدرمان سرپایی امام حسن مجتبي ارسنجان مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتياد دكتر سعيد ياراحمدي ،خ آثاري مجتمع درمان امام حسن مجتبي 7627311
59 مرکزدرمان سرپایی رها ارسنجان مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتياد دكتر الهيار خادمي ، ابتداي خ طالقاني جنب سوپر فرهنگ 7622540
60 مرکزدرمان سرپایی بهبود آباده مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد هلن ثابت آباده خ امام خميني جنب سونوگرافي دكتر نعمت الهي 7513334016
61 مرکزدرمان سرپایی افق سبز آباده مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد فرهاد عسكري آباده خيابان 17شهريور روبروي فروشگاه فرهنگيان و كانون الزهرا 7513347227
62 مرکزدرمان سرپایی شفابخش جهرم مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتياد دكتر محمد هادي افتخارزاده جهرم خيابان 22 بهمن روبروي بانك مسكن 2225771
63 مرکزدرمان سرپایی سلامت جهرم مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دكتر عبدالمجيد مصلي نژاد جهرم خيابان 22 بهمن ابتداي كوچه امامزاده بي بي دو خواهران 2224493
64 مرکزدرمان سرپایی رهايي جهرم مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دكتر احمد فكور جهرم فلكه مصلي ابتداي خ نخلستان 3340287
65 مرکزدرمان سرپایی قنبري لامرد مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دكتر علي قنبري لامرد- خيابان وليعصر- ابتداي خيابان بيمارستان 9173079194
66 مرکزدرمان سرپایی آريان لامرد مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دكتر حسين آياره لامرد- بلوار جهاد- كوچه شماره 11 9171124635
67 مرکزدرمان سرپایی آواي زندگي لامرد مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دكتر قاسم مقيمي لامرد- بلوارجهاد 9177170998
68 مرکزدرمان سرپایی ریيسي بوانات مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دكتر ریيسي بوانات ميدان 22بهمن طبقه دوم مركز ترك اعتياد دكتر رئيسي 7523222020
69 مرکزدرمان سرپایی نشاط مرودشت مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دکتراسکندر زارع مرودشت خ انقلاب ابتدای کوچه سوپر گوشت 7283332146-9171281311
70 مرکزدرمان سرپایی بهارزندگی مرودشت مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دکتر رحمت اله دهقانپور مرودشت خ انقلاب کوچه بعداز 20متری شهیدصدوقی 7283336774-9171281462
71 مرکزدرمان سرپایی شفا مرودشت مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دکترفرشته السادات یزدان فر مرودشت خ انقلاب کوچه بیمه 7283339590-9173051622
72 مرکزدرمان سرپایی صفوت داراب مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دکتر محمد صادق صفوت داراب خیابان 22 بهمن کوچه دکتر غفار پور 6243122
73 مرکزدرمان سرپایی باران داراب مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دکتر ایمان نصیری داراب خیابان 22 بهمن کوچه دکتر غفار پور 6243122
74 مرکزدرمان سرپایی آسایش ف مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دکتر اکبر تقی زاده فسا- ابتدای خیابان طالقانی - جنب زندان قدیم 2222484
75 مرکزدرمان سرپایی نریمانی مهر مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد يوسف نريماني شهرستان مهر-شهر وراوي-فلكه شهداء 7825343073
76 مرکزدرمان سرپایی طاهری مهر مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد زبيده طاهري شهرستان مهر-شهر گله دار - خيابان معلم 9177825887
77 مرکزدرمان سرپایی شفا گستر لارستان مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد رامین اقتداری لار- شهر جدید روبروی بازار امام- ساختمان پزشکی امین طبقه دوم 7812241841
78 مرکزدرمان سرپایی اميد فردا فیروزاباد مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد ابراهیم جعفری خ روز به پس ازداروخانه ک روزبه پ 8 0712-6230622
79 مرکزدرمان سرپایی امید خرم بید مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد دكتر مسعود گلچين شهرستان خرم بيد- صفاشهر1 - بلوار امام -روبروي بانك صادرات 3520398
80 مرکزدرمان سرپایی رازی مرکز غیر دولتی پیشگیری درمان اعتیاد اسدالله خرم روز خ سه شهید روبروی داروخانه شمس 4226959
تغییر قالب صفحه