لیست دفاتر پیشخوان دولت در شهرستان ها

کاربر محترم :

با انتخاب هریک از شهرستان های زیر میتوانید لیست دفاتر پیشخوان دولت در آن شهرستان که بخشی از فعالیت های سازمان بهزیستی به آنها واگذار شده است را مشاهده نمایید و جهت تسهیل در انجام امور خود به نزدیکترین دفتر مراجعه نمایید.

 شیراز  آباده
 اقلید استهبان 
 بوانات خرم بید 
 داراب زرین دشت 
 سروستان کازرون 
قیروکارزین فسا
فراشبند گراش
 لامرد  ممسنی
مهر  نی ریز
خنج
تغییر قالب صفحه