طرح دایه رضاعی  
 

راهنمای خدمات سازمان

طرح دایه رضاعیعریف دایه رضاعی:

دایه رضاعی،‌ به مادری اطلاق می شود که کودکی غیر از فرزند خود را مطابق با شرایطی که فقه تعیین نموده، شیر دهد.


جامعه هدف:

نوزادان تحویل شده به مراکز تحت سرپرستی سازمان بهزیستی از سوی مراجع ذیصلاح


اهداف:

1- تغذیه جسمی و رشد عاطفی کودک در خانواده

2- تحقق خویشاوندی شرعی بین فرزند و خانواده

3- ایجاد محرمیت و کسب هویت اجتماعی

4- تعلیم و تربیت مناسب کودک مطابق الگوی خانوادگی


شرایط تحقق رضاعی:

با استناد به رساله حضرت امام(ره)

1- سن کودک می بایست کمتر از دو سال قمری باشد (دو سال بچه تمام نشده باشد).

2- کودک می بایست 15 مرتبه یا یک شبانه روز از دایه (مادر) رضاعی شیر کامل بخورد.

3- کودک پس از مکیدن شیر از سینه دایه نسبت به او و سایر اعضاء خانواده با تحقق شرایط فوق محرم می شود.

4- دایه می بایست از سلامت جسمی و عقلی برخوردار باشد.

5- دایه (مادر) رضاعی می بایست فردی با ایمان و پاکدامن باشد.


توضیح این که کسانی که بواسطه شیرخوردن خویشی پیدا می کنند، مستحب است یکدیگر را احترام نمایند ولی از یکدیگر ارث نمی برند و حق های خویشی، که انسان با خویشان خود دارد، بر آنان نیست.


هزینه های کمکی دایه (مادر رضاعی):

در صورت درخواست دایه (مادر رضاعی) مطابق ضوابط دستورالعمل اجرایی مراقبت از کودکان بی سرپرست هزینه های پیش بینی شده قابل پرداخت می باشد.


شرایط خانواده داوطلب:

1- ایرانی، مسلمان و متعهد به مبانی شرعی باشند .


2- برخورداری مادر (دایه رضاعی) از سلامت جسمی و روانی با استناد به انجام آزمایشات پزشکی لازم بویژه آزمایش هپاتیت و HIV


3- برخورداری اعضاء خانواده از سلامت جسمی و روانی (درحدی که پرورش کودک امکان پذیر باشد).


4- تایید کمیته شبه خانواده نسبت به توانایی مادر در مراقبت از طفل


مراحل اجراء طرح دایه رضاعی:

1- بررسی صلاحیت خانواده متقاضی (فردی، خانوادگی و اجتماعی)

2- اخذ گواهی سلامت جسمانی و روانی از پزشک متخصص

3- اخذ رضایت نامه از همسر متقاضی

4- تایید و تصویب کمیته شبه خانواده استان

5- اخذ حکم امین موقت از مراجع قضایی

6- مبادله قرارداد بین بهزیستی استان و متقاضی

7- انتقال کودک به خانواده

8- آموزش به خانواده قبل و یا همزمان با تحویل کودک به خانواده شامل: آموزش حضوری و ارایه منابع اطلاع رسانی

9- نظارت و پیگیری وضعیت کودک پس از تحویل به خانواده

10- ارزیابی از وضعیت رشد جسمانی، ‌بهداشتی و ارایه گزارشات لازم در این خصوص


توضیح : تداوم زندگی کودک در خانواده در صورت رضایت خانواده و وجود شرایط مناسب پس از دوران شیرخوارگی تحت عنوان شبه خانواده مطابق دستورالعمل اجرایی دفتر امورشبه خانواده خواهد بود.

 
تغییر قالب صفحه