طرح توانمند سازی سالمندان  
 

آموزش

طرح توانمند سازی سالمندان

بازدید طرح توانمندسازی سالمندانمقدمه:

سالمندان در جامعه امروز از گروههای بزرگ اجتماعی به شمار می آیند که طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت بیشترین خدمات بهداشتی، درمانی را به خود اختصاص می دهند.


با افزایش سن، فقدانها افزایش می یابند و باعث عدم سازگاری فرد سالمند با فقدان می گردد که این امر به تدریج خوداتکایی و کیفیت زندگی سالمند را تحت تأثیر قرار می دهد.


تطابق موفقیت آمیز با سالمندی علاوه بر توانایی مشخص برای ادامه و استمرار شیوه های مناسب زندگی در طول حیات به آموزش شیوه زندگی سالم در این دوران توسط متولیان امر نیز بستگی دارد.


مهمترین راهکارها جهت سازگاری با دوران سالمندی و دستیابی به یک زندگی سالم و موفق در این دوران عبارت است از:

1. آموزش عمومی و تخصصی سالمند و خانواده درخصوص نیازها و مسائل دوران سالمندی با بهره گیری از ابزارهای مختلف آموزش

2. ارائه خدمات توانبخشی به سالمندان

3. ارائه خدمات حمایتی به سالمندان

4. ارائه خدمات فرهنگی، هنری و ورزشی به سالمندان

5. ارائه خدمات اوقات فراغت و گردشگری به سالمندان


طرح توانمندسازی سالمندان در شبکه شهری و روستایی به منظور آموزش شیوه زندگی سالم در تمامی ابعاد و سازگاری سالمند با دوران سالمندی و نهایتاً دستیابی سالمند به یک زندگی سالم و موفق تدوین و ارائه گردیده است.


خدمت گیرندگان برنامه توانمندسازی سالمندان در شبکه شهری و روستایی

الف) سالمندان تحت پوشش بهزیستی

ب) سالمندان داوطلب 60 سال به بالا به ویژه ساکن در اطراف مرکز یا مجتمع توانبخشی شهری و روستایی محل اجرای طرح

ج) سالمندان ساکن در مراکز روزانه، شبانه روزی توانبخشی در صورت علاقه

د) سالمندان عضو NGO


نحوه اجرای برنامه طرح توانمندسازی سالمندان در شبکه شهری و روستایی:

- ثبت نام داوطلبان و پر نمودن فرمهای ارزیابی اولیه توسط مددکار یا روانشناس مسئول طرح

- بررسی فرم ها و الویت بندی و نیازسنجی مسایل سالمندان توسط گروه بررسی کننده که شامل حداقل دو نفر از اعضای تیم توانبخشی می باشند.


در صورت نیاز به خدمات تخصصی سالمند به تیم توانبخشی ارجاع داده می شود. سرپرست تیم توانبخشی که بنا به بیشترین مشکل و نیاز یکی از اعضای تیم توانبخشی می باشد مسئول برنامه ریزی براساس الویت ها و ارجاع سالمند به منظور استفاده از خدمات مورد نیاز تخصصی می باشد.


در نهایت در صورتی که استفاده از بعضی از خدمات عمومی که طرح ارائه می دهد برای سالمند ایجاد مشکل نماید مشخص می گردد.


لازم به ذکر است در اجرای این برنامه می توان از پتانسیل های NGOها، مؤسسات خیریه امورسالمندان، مراکز روزانه سالمندان، کلینیک های مشاوره توانبخشی و ستاد CBR (توانبخشی مبتنی برجامعه) نیز بهره گرفت.

 
تغییر قالب صفحه