کاربران آنلاین: 1
بازدید ها: 2522
کاربران بازدید کننده: 2334
بازدیدها از این صفحه: 2594
نظرتان در رابطه با نحوه خدمات رسانی سازمان بهزیستی چیست؟
عالی است
خوب است
ضعیف است
<i>هفته سلامت </i><i>هفته سلامت </i>
 
ارتباط با ما
 آدرس اداره بهزیستی شهرستان رستم:

تلفن : 07224338911

تلفن مستقیم مدیریت :
شهرستان:
  ̊ 25
  شیراز
   
  اکنون : كمي ابري
  سرعت باد : 2
  جهت وزش : شمال غربي
   در ساعت  1:11:05 PM
1399/12/12
 آخرین تاریخ بروز رسانی :  
تغییر قالب صفحه