شروع بکار پایگاه غربالگري اتیسم

آدرس پایگاه غربالگري:

شیراز،چهارراه هوابرد،خیابان سرباز جنوبی،روبروي منازل شرکت نفت،اداره کل بهزیستی استان فارس،ساختمان شماره 2،طبقه زیر زمین ،اتاق 1

تغییر قالب صفحه