فراخوان واگذاری مجتمع امام رضا-بهزیستی اقلید

اداره  بهزیستی شهرستان اقلید در راستای اجرای مفاد ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در نظر دارد مجتمع بهزیستی آسپاس با زیربنای 159 متر مربع  با قیمت کارشناسی از تاریخ 1/7/1399 به مدت یک سال از طریق انعقاد قرارداد اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را از تاریخ انتشار اطلاعیه  به مدت 10 روز به اداره بهزیستی شهرستان اقلید تحویل نمایند .

آدرس مجتمع : آسپاس جنب خانه بهداشت مجتمع بهزیستی امام رضا (ع)

آدرس اداره بهزیستی شهرستان اقلید :اقلید بلوار شهید بهشتی بلوار عدالت جنب دادگستری تلفن 44537083

تاریخ انتشار آگهی 27/05/1399

هزینه های کارشناسی بعهده مستاجر می باشد .

تغییر قالب صفحه