فراخوان مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد در شیراز

 

فراخوان راه اندازی مرکز جامع درمان و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد؛ مبتنی بر تداوم درمان

 اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد  راه اندازی یک مرکز جامع درمان و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد( مبتنی بر تداوم درمان) رادر شهر شیراز به بخش غیر دولتی( حقیقی یا حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارایه مدارک مربوطه به واحد پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان شیراز  مراجعه نمایند.

شرایط متقاضیان

الف) حقیقی: حداقل تحصیلات کارشناسی در رشته های روان شناسی( کلیه گرایش ها)، مشاوره، مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی( گرایش خدمات اجتماعی)، علوم تربیتی، پرستاری و دکترای پزشکی و  داشتن حداقل 24 سال سن و ترجیحاً متاهل

ب) حقوقی: دارا بودن پروانه تاسیس معتبر از بهزیستی استان فارس، درج عنوان مرتبط با درمان و بازتوانی اعتیاد در اهداف موسسه، حداقل یک نفر از اعضاء هیات مدیره دارای مدرک تحصیلی مطابق با آن چه در بند الف ذکر شده است، باشد.

پ) متقاضی باید دارای پشتوانه مالی اداره مرکز حداقل به مدت 6 ماه را داشته باشد.

ت)سابقه حداقل 3 سال کار درزمینه درمان اعتیاد

ث)نداشتن سابقه تخلف(اخطار) مووسسه در دوران فعالیت

مدارک مورد نیاز:

الف) حقیقی:

درخواست کتبی متقاضی، کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه، کپی برابر اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت دایم، کپی برابر اصل مدرک تحصیلی، 2 قطعه عکس 3*4

ب) حقوقی:

درخواست کتبی مووسسه( با مهر موسسه و امضاء رییس هیات مدیره یا مدیر عامل)، کپی برابر اصل اساسنامه موسسه، آخرین آگهی تغییرات موسسه، آخرین آگهی روزنامه، کپی پروانه تاسیس، عکس رییس هیات مدیره( 2 قطعه)، کپی برابر اصل مدرک تحصیلی مرتبط یکی از اعضاء هیات مدیره

توضیحات:

1. متقاضیان می بایست مکان منطبق با دستورالعمل مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد  را(حداقل 760 متر زیر بنا در سه واحد مجزا) هم زمان با ثبت نام معرفی نمایند تا پس از بررسی توسط بهزیستی، ارزیابی نهایی صورت گیرد.  .

2. با توجه به ضرورت راه اندازی مرکز حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری، اولویت با متقاضیانی می باشد که بتوانند در مهلت مقرر، اقدام به راه اندازی مرکز نمایند.

3. متقاضیان جهت دریافت دستور العمل مرکز جامع درمان اعتیاد، به لینک زیر مراجعه نمایند

 

تغییر قالب صفحه